Contents

Thủ Thuật về Trong quy trình bắn súng tiểu liên AK, mặt súng phải tăng bằng phục vụ yêu cầu gì Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Trong quy trình bắn súng tiểu liên AK, mặt súng phải tăng bằng phục vụ yêu cầu gì được Update vào lúc : 2022-04-22 06:21:05 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

208

Tuyển tập những vướng mắc trắc nghiệm Giáo dục đào tạo và giảng dạy quốc phòng 11 bài 5 có đáp án rõ ràng. Bộ đề trắc nghiệm GDQP 11 bài 5 tinh lọc hay nhất.

1. Thực chất của ngắm bắn là gì?

a. Xác định góc bắn và hướng bắn cho súng

b. Xác định cự li bắn

c. Xác định tiềm năng định bắn

d. Xác định điểm định bắn trúng

2. Đưa quĩ đạo của đường đạn vào điểm định bắn trúng trên tiềm năng là quy trình thực thi động tác gì?

a. Ngắm bắn

b. Chuẩn bị bắn

c. Điều chỉnh điểm bắn trúng

d. Ngắm cơ bản

3. Bản chất của ngắm bắn là xác lập:

a. Cự li và thành phần bắn

b. Đặc điểm và tính chất tiềm năng

c. Tư thế bắn và số lượng đạn

d. Góc bắn và hướng bắn cho súng

4. Đường ngắm cơ bản là đường thẳng từ mắt người ngắm qua ở chính giữa mép trên khe ngắm đến diểm nào trên đầu ngắm?

a. Chính giữa khe thước ngắm

b. Chính giữa đầu ngắm

c. Chính giữa mép trên đầu ngắm

d. Chính giữa tiềm năng

5. Nội dung nào sau này, nếu tạo thành đường thẳng với mắt người ngắm để tạo ra đường ngắm cơ bản?

a. Mép trên khe ngắm, ở chính giữa đầu ngắm

b. Chính giữa mép trên khe ngắm tới điểm ở chính giữa mép trên đầu ngắm

c. Giữa khe ngắm, ở chính giữa mép trên đầu ngắm

d. Thước ngắm, đầu ngắm, miệng nòng súng

6. Đường ngắm đúng là đường thẳng từ mắt người ngắm qua

a. Chính giữa đầu ngắm đến ở chính giữa tiềm năng

b. Chính giữa mép trên khe ngắm tới điểm ở chính giữa mép trên đầu ngắm tới điểm định bắn trúng

c. Khe ngắm, đầu ngắm đến ở chính giữa tiềm năng

d. Qua khe ngắm súng điểm ngắm đúng

7. Đường thẳng từ mắt người ngắm qua ở chính giữa mép trên khe ngắm tới điểm ở chính giữa mép trên đầu ngắm là gì?

a. Đường ngắm đúng

b. Đường ngắm chuẩn

c. Đường ngắm cơ bản

d. Đường ngắm sơ bộ

8. Thời cơ nào tốt nhất để người bắn thực thi động tác bóp cò?

a. Khi đầu ngắm đã ở giữa khe ngắm, nhìn thấy tiềm năng

b. Đã lấy được đúng chuẩn đường ngắm đúng

c. Đã lấy được đúng chuẩn đường ngắm cơ bản

d. Khi hết thời hạn sẵn sàng sẵn sàng bắn

9. Trong những yếu tố sau, yếu tố nào sai lệch ảnh hưởng lớn số 1 đến bắn trúng?

a. Đường ngắm cơ bản

b. Ngắm sai điểm ngắm đúng

c. Mặt súng không thăng bằng

d. Tư thế động tác bắn

10. Muốn bắn trúng tiềm năng khi bắn súng phải có 3 yếu tố nào?

a. Có thước ngắm chuẩn; có điểm ngắm đúng; có đường cơ bản

b. Có thước ngắm đúng; có điểm ngắm đúng; có đường ngắm đúng

c. Có thước ngắm thích hợp; có điểm ngắm chuẩn; có đường ngắm tốt

d. Có thước ngắm 3; có điểm ngắm giữa; có đường ngắm tốt

11. Có mấy động tác khi bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC?

a. Đứng bắn; Quỳ bắn; Nằm bắn

b. Bắn liên thanh; Bắn phát một; Bắn lí thuyết

c. Đứng bắn; Bắn ban đêm; Bắn chiến đấu

d. Đứng bắn; Bắn ban đêm; Quỳ bắn; Nằm bắn

12. Động tác nằm bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC vận dụng trong trường hợp nào?

a. Tình hình ta, địa hình không được cho phép

b. Tình hình địch, địa hình không được cho phép

c. Tình hình khu vực không được cho phép

d. Tình hình ta, địa hình được cho phép

13. Động tác nằm bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC vận dụng trong trường hợp nào?

a. Đây là động tác bắt buộc trong học tập

b. Là động tác quy định trong huấn luyện bắn súng

c. Trong học tập, được lệnh của người chỉ huy

d. Trong học tập, nếu Đk địa hình được cho phép

14. Khẩu lệnh của động tác nằm sẵn sàng sẵn sàng bắn súng tiểu liên AK ra làm sao?

a. “ Nằm bắn”

b. “ Nằm sẵn sàng sẵn sàng ”

c. “ Nằm sẵn sàng sẵn sàng bắn”

d. “ Chuẩn bị bắn”

15. Tư thế của động tác nằm sẵn sàng sẵn sàng bắn súng tiểu liên AK gồm mấy cử động?

a. 1 cử động

b. 2 cử động

c. 3 cử động

d. 4 cử động

16. Bắn súng tiểu liên AK gồm những động tác nào?

a. Giương súng, ngắm và bóp cò

b. Chuẩn bị súng, ngắm và bóp cò

c. Lên đạn, ngắm và bóp cò

d. Lấy đường ngắm và bóp cò

17. Để có kết quả cao trong bắn súng tiểu liên AK, động tác bóp cò Phải thực thi ra làm sao?

a. Bóp cò nhanh, đều, thẳng trục nòng súng về sau tới khi đạn nổ

b. Bóp cò êm, đều, thẳng trục nòng súng về sau tới khi đạn nổ

c. Bóp cò đột ngột, đều, thẳng trục nòng súng về sau tới khi đạn nổ

d. Bóp cò đều, dứt khoát, thẳng trục nòng súng về sau tới khi đạn nổ

18. Động tác giương súng khi bắn súng tiểu liên AK gồm những yêu cầu gì?

a. Bằng, chắc, đều, êm

b. Bằng, chắc, đều, bền

c. Bền, chắc, đều, ổn định

d. Vững, chắc, đều, êm

19. Trong quy trình bắn súng tiểu liên AK, lực giữ và ghì súng của hai tay không tăng thêm cũng không giảm sút phục vụ yêu cầu gì?

a. Êm

b. Ổn định

c. Bền

d. Chắc

20. Trong quy trình bắn súng tiểu liên AK, mặt súng phải thăng bằng phục vụ yêu cầu gì?

a. Êm

b. Ổn định

c. Bền

d. Bằng

Trắc nghiệm: 1a; 2a; 3d; 4c; 5b; 6b; 7c; 8b; 9c; 10b; 11a; 12b; 13c; 14c; 15c; 16a; 17b; 18b; 19c; 20d

22/01/2022 201

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đường ngắm cơ bản là đường thẳng từ mắt người ngắm qua ở chính giữa mép trên khe ngắm đến ở chính giữa

Xem đáp án » 22/01/2022 2,564

Động tác nằm bắn (với súng AK hoặc súng trường CKC) được thực thi tuần tự theo tiến trình nào?

Xem đáp án » 22/01/2022 1,773

Động tác giương súng khi bắn súng tiểu liên AK gồm những yêu cầu gì?

Xem đáp án » 22/01/2022 1,009

Đánh giá tiền tích khi tập ngắm chụm, người bắn được xếp loại giỏi khi 3 điểm chấm chụm trong lỗ có đường kính bao nhiêm mm?

Xem đáp án » 22/01/2022 967

Khẩu lệnh của động tác nằm sẵn sàng sẵn sàng bắn súng tiểu liên AK ra làm sao?

Xem đáp án » 22/01/2022 695

Khi đang bắn, nghe khẩu lệnh” Ngừng bắn”, ngón trỏ (tay phải) của người bắn phải

Xem đáp án » 23/01/2022 473

Khi bắn súng tiểu liên AK, trong quy trình bóp cò, người bắn phải nhịn thở để

Xem đáp án » 23/01/2022 356

Bản chất của ngắm bắn là xác lập

Xem đáp án » 22/01/2022 353

Đường ngắm cơ bản sai lệch thực ra là yếu tố sai lệch về

Xem đáp án » 22/01/2022 343

Để đạt loại Giỏi khi thực hành thực tiễn bài bắn tiềm năng cố định và thắt chặt ban ngày bằng súng tiểu liên AK, người bắn cần đạt bao nhiêu điểm?

Xem đáp án » 23/01/2022 330

Đánh giá tiền tích khi tập ngắm chụm, người bắn được xếp loại đạt khi 3 điểm chấm chụm trong lỗ có đường kính bao nhiêm mm?

Xem đáp án » 22/01/2022 301

Yêu cầu “chắc” khi thực thi động tác giương súng tiểu liên AK được hiểu là

Xem đáp án » 22/01/2022 277

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế/ cử động khi thực thi động tác sẵn sàng sẵn sàng đạn?

Xem đáp án » 22/01/2022 273

Súng tiểu liên AK với thước ngắm 1, cự li bắn 100m thì độ cao đường đạn so với đường ngắm là bao nhiêu cm?

Xem đáp án » 23/01/2022 253

Yêu cầu “bằng” khi thực thi động tác giương súng tiểu liên AK được hiểu là

Xem đáp án » 22/01/2022 215

Reply
8
0
Chia sẻ

Clip Trong quy trình bắn súng tiểu liên AK, mặt súng phải tăng bằng phục vụ yêu cầu gì ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trong quy trình bắn súng tiểu liên AK, mặt súng phải tăng bằng phục vụ yêu cầu gì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Trong quy trình bắn súng tiểu liên AK, mặt súng phải tăng bằng phục vụ yêu cầu gì miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Down Trong quy trình bắn súng tiểu liên AK, mặt súng phải tăng bằng phục vụ yêu cầu gì Free.

Thảo Luận vướng mắc về Trong quy trình bắn súng tiểu liên AK, mặt súng phải tăng bằng phục vụ yêu cầu gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong quy trình bắn súng tiểu liên AK, mặt súng phải tăng bằng phục vụ yêu cầu gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #quá #trình #bắn #súng #tiểu #liên #mặt #súng #phải #tăng #bằng #đáp #ứng #yêu #cầu #gì