Contents

Mẹo Hướng dẫn Trong thí nghiệm y âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Trong thí nghiệm y âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 được Update vào lúc : 2022-04-04 20:58:09 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

41

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc với bước sóng 0,5 μm, khoảng chừng cách giữa hai khe là một trong mm. Tại điểm M trên màn quan sát cách vân sáng TT 3 mm có vân sáng bậc 3. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là

A. 2,0 m.

B. 2,5 m.

C. 1,5 m.

D. 1,0 m.

Hướng dẫn

Vị trí vân sáng: xs = ki

Khoảng vân: $i=fraclambda Da$

Cách giải:

Điểm M là vân sáng bậc 3, ta có:

$x_M=3i=3cdot fraclambda DaRightarrow D=fracx_Mcdot a3lambda =frac3cdot 10^-3cdot 1cdot 10^-33.0,5cdot 10^-6=2(~textm)$

Chọn A.

Hai nguồn sáng phối hợp ℓà hai nguồn phát ra hai sóng:

Ứng dụng của hiện tượng kỳ lạ giao thoa ánh sáng để đo:

Công thức để xác lập vị trí vân sáng trên màn trong hiện tượng kỳ lạ giao thoa:

Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng chừng vân sẽ:

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước
sóng 0,5 m. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng chừng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn

quan sát là một trong,2 m. Trên màn, khoảng chừng cách giữa hai vân sáng liên tục bằng?

Trong thí nghiệm I âng về giao thoa, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5μm, khoảng chừng cách giữa hai khe 0,5mm, khoảng chừng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1m. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 và vân tối bậc 3 ở cùng bên so với vân TT là:

A. 1mm

B. 2mm

C. 2,5mm

D. 1,5mm

Câu hỏi: Trong thí nghiệm I âng về giao thoa, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5μm, khoảng chừng cách giữa hai khe 0,5mm, khoảng chừng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1m. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 và vân tối bậc 3 ở cùng bên so với vân TT là:
A. 1mm
B. 2mm
C. 2,5mm
D. 1,5mm

Khoảng vân là: Vân sáng có vị trí x = ki Vân tối có vị trí (k’ + 1/2) i Vậy khoảng chừng cách từ vân sáng bậc 1 và vân tối thứ 3 ở cùng 1 phía so với vân TT là :

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Reply
9
0
Chia sẻ

Review Trong thí nghiệm y âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Trong thí nghiệm y âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Trong thí nghiệm y âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Trong thí nghiệm y âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Trong thí nghiệm y âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong thí nghiệm y âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #thí #nghiệm #âng #về #giao #thoa #ánh #sáng #đơn #sắc #có #bước #sóng