Contents

Mẹo về Trung bình cộng của hai số bằng 14 biết rằng 1/3 số thứ nhất bằng 1/4 số thứ hai tìm số đó Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Trung bình cộng của hai số bằng 14 biết rằng 1/3 số thứ nhất bằng 1/4 số thứ hai tìm số này được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-18 08:00:11 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

376

Nội dung chính

 • b. Phương pháp giải toán trung bình cộng
 • c. Tìm trung bình cộng của những số cách đều
 • d. Bài toán nhiều hơn nữa trung bình cộng, thấp hơn trung bình cộng
 • e. Giải toán trung bình cộng bằng phương pháp “giả thiết tạm”
 • 2. Các ví dụ dạng toán về trung bình cộng lớp 4
 • 3. Bài tập về trung bình cộng lớp 4

Tỉ số của (9) và (25) là (dfrac259). Đúng hay sai?

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống:

1Trung Bình Cộng* Kiến thức cần nhớ:1. Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của những số đó rồi chia tổngđó cho số những số hạng.Ví dụ: Tìm trung bình cộng của: 2010; 2012; 2014; 2022.Giải:Trung bình cộng của những số trên là: (2010 + 2012 + 2014 + 2022) : 4 = 2013Đáp số: 2013.2. Muốn tìm tổng của nhiều số lúc biết trung bình cộng của chúng, ta lấy số trungbình cộng nhân với số những số hạng.Ví dụ: Biết trung bình cộng của 3 số là số tròn chục lớn số 1 có 3 chữ số. Tìm tổng3 số đó?Giải:Số tròn chục lớn số 1 có 3 chữ số là: 990.Tổng 3 số đó là: 990 x 3 = 2970.Đáp số: 2970.* Một Số Ví dụ:Ví dụ 1: Tìm trung bình cộng của những số sau:a) 46; 49; 53; 60 c) 51; 53; 52; 50; 57 và 49b) 71; 73; 75; 77; 79 d) 2004; 2006; 2008 và 2010Giải:a) Trung bình cộng của những số là: (46 + 49 + 53 + 60) : 4 = 52.b) Trung bình cộng của những số là: (71 + 73 + 75 + 77 + 79) : 5 = 75.c) Trung bình cộng của những số là: (51 + 53+ 52 + 50 + 57 + 49) : 6 = 52.d) Trung bình cộng của những số là: (2004 + 2006 + 2008 + 2010) : 4 = 2007.2Ví dụ 2: Đội I sửa được 45m đường, đội II sửa được 49m đường. Đội III sửa đượcsố mét đường bằng trung bình cộng số mét đường của đội I và đội II đã sửa. Hỏi cảba đội sửa được bao nhiêu mét đường?Giải:Số mét đường đội III sửa được là: (45 + 49) : 2 = 47 (m).Cả ba đội sửa được số mét đường là: 45 + 47 + 49 = 141 (m).Đáp số: 141 m đường.Ví dụ 3: Trung bình cộng của hai số là số lớn số 1 có ba chữ số, một số trong những là số lớnnhất có hai chữ số. Tìm số còn sót lại?Giải:Số lớn số 1 có ba chữ số là : 999. Vậy trung bình cộng của hai số là 999. Số lớnnhất có hai chữ số là 99.Tổng của hai số đó là: 999 x 2 = 1998.Số còn sót lại là: 1998 – 99 = 1899.Đáp số: 1899.Ví dụ 4: Cho hai số biết số bé là 7856, số này kém trung bình cộng của hai số là344 cty. Tìm số lớn.Giải:Trung bình cộng của hai số là: 7856 + 344 = 8200.Tổng của hai số là: 8200 x 2 = 16400.Số lớn là: 16400 – 7856 = 8544.Đáp số: 8544.Ví dụ 5: Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 39. Trung bình cộng củasố thứ hai và số thứ ba là 30. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 36.Tìm ba số đó?Giải:3Tổng số thứ nhất và số thứ hai là: 39 x 2 = 78.Tổng số thứ hai và số thứ ba là: 30 x 2 = 60.Tổng số thứ nhất và số thứ ba là: 36 x 2 = 72.Hai lần tổng của ba số là: 78 + 60 + 72 = 210.Tổng của ba số là: 210 : 2 = 105.Số thứ nhất là: 105 – 60 = 45.Số thứ hai là: 105 – 72 = 33.Số thứ ba là: 105 – 78 = 27.Đáp số: 45; 33 và 27.* Bài Tập Tự Luyện:Bài 1: Một đội xe hàng, hai xe đầu mỗi xe chở được 2 tấn 5 tạ gạo, ba xe sau mỗixe chở được 2150 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gamgạo?Bài 2: Hai quầy lương thực cùng nhập về một số trong những gạo. Trung bình mỗi quầy nhập325 kg gạo. Nếu quầy thứ nhất nhập thêm 30 kg, quầy thứ hai nhập thêm 50 kg thìsố gạo ở cả 2 quầy bằng nhau. Tính xem mỗi quầy nhập được bao nhiêu ki-lô-gamgạo?Bài 3: Tìm 7 số chẵn liên tục, biết trung bình cộng của chúng là 18.Bài 4: Tìm 6 số chẵn liên tục, biết trung bình cộng của chúng là 2014.Bài 5: Tìm ba số lẻ liên tục, biết trung bình cộng của chúng là 253.Bài 6: Kho A có 10500 kg thóc, kho B có 14700 kg thóc, kho C có số thóc bằngtrung bình cộng số thóc cả 3 kho. Hỏi kho C có bao nhiêu ki-lô-gam thóc?Bài 7: Thùng thứ nhất 75 lít dầu, thùng thứ hai có 78 lít dầu. Thùng thứ ba cónhiều hơn trung bình cộng số dầu của toàn bộ ba thùng là 3 lít dầu. Hỏi thùng thứ ba cóbao nhiêu lít dầu?4Bài 8: Một đội xe chở hàng, 2 xe đầu mỗi xe chở được 35 tạ hàng, 3 xe sau mỗi xechở được 45 tạ hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ hàng?Bài 9*: Trung bình cộng của 2 số là 46. Nếu viết thêm chữ số 4 vào bên phải sốthứ nhất thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.Bài 10*: Trung bình cộng của 2 số là 39. Nếu viết thêm chữ số 7 vào bên trái sốthứ nhất thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.***Bài tậpBài 1: Khi đánh số trang của một quyển sách người ta thấy trung bình cộng mỗitrang phải dùng 2 chữ số. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang.Bài 2: Lớp 5A góp sách tặng những bạn vùng bị bão lụt. Tổ Một và Tổ Hai góp được30 quyển; Tổ Ba góp được 18 quyển. Hỏi trung bình mỗi tổ góp được bao nhiêuquyển?Bài 3: Một xí nghiệp, 3 tháng đầu sản xuất được 3427 xe đạp điện, 2 tháng sau sản xuấtđược 2343 xe đạp điện. Hỏi trung bình mỗi tháng xí nghiệp đó sản xuất được bao nhiêuxe đạp?Bài 4: Hồng và Thu trồng cây ở vườn trường. Ngày đầu 2 bạn trồng được 24 cây,ngày sau trồng được 32 cây. Hỏi trung bình mỗi ngày, một bạn trồng được baonhiêu cây?Bài 5: Tính trung bình cộng của những số chẵn từ 10 đến 20.Bài 6: Một đoàn 9 thuyền chở than. Bốn (4) thuyền đầu, mỗi thuyền chở 5 tấn than,còn sót lại mỗi thuyền chở 41 tạ than. Hỏi trung bình mỗi thuyền chở được bao nhiêutạ than?Bài 7: Trung bình cộng của 2 số là 15. Biết một số trong những là 19. Tìm số còn sót lại?Bài 8: An có 36 hòn bi. Bình có số bi bằng ¾ số bi của An. Hoà có số bi bằng 2/3tổng số bi của 2 bạn. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhêu hòn bi?5Bài 9: Một shop ngày đầu bán hết 15 tạ gạo, ngày thứ hai bán gấp 3 lần ngàyđầu, ngày thứ ba bán bằng 2/3 số gạo ngày thứ hai.Hỏi trung bình mỗi ngày shop đó bán được bao nhiêu kg gạo?Bài 10: Tìm hai số. Biết trung bình cộng của chúng là 375 và số bé là số nhỏ nhấtcó 3 chữ số.Bài 11: Với 4 chữ số 1, 3, 5, 7. Em viết được bao nhiêu số có 4 chữ số rất khác nhau?Tính trung bình cộng những số đó.Bài 12: Một người đi xe đạp điện. Trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 16 km; trong 2 giờsau, mỗi giờ đi được 11 km.Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu km?Bài 13: Tùng và Tân hùng tiền mua một quả bóng. Tùng góp vào 2500 đồng, cònTân góp vào nhiều hơn nữa trung bình cộng của số tiền hai bạn là 500 đồng, như vậymới đủ tiền mua một quả bóng.Hỏi quả bóng đó giá bao nhiêu?Bài 14: Trung có 12 cái kẹo. Tâm có 13 cái kẹo. Trà có số kẹo nhiều hơn nữa trungbình số kẹo của toàn bộ ba bạn 3 cái kẹo. Hỏi Trà có bao nhiêu cái kẹo.Bài 15: Giáp có 20 viên bi, At có 22 viên bi, Bính có số bi hơn số trung bình cộngsố bi của 3 bạn là 6 viên. Hỏi Bính có bao nhiêu viên bi?Bài 16: Cho 3 phân số. Biết trung bình cộng của chúng bằng 7/6. Nếu tăng số thứnhất lên 2 lần, thì trung bình cộng của chúng sẽ bằng 41/30. Nếu tăng số thứ hailên 2 lần, thì trung bình cộng của chúng bằng 13/9.Tìm 3 phân số đã cho.

574 lượt xem

Bài toán Trung bình cộng của hai số là 35. Tìm hai số đó, biết rằng số bé bằng 1/4 số lớn là tài liệu do đội ngũ giáo viên của GiaiToan biên soạn với lời giải rõ ràng cho dạng bài liên quan đến bài toán tìm hai số lúc biết tổng và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4. Mời những bạn học viên cùng tìm hiểu thêm nội dung bài viết.

Đề bài: Trung bình cộng của hai số là 35. Tìm hai số đó, biết rằng số bé bằng 1/4 số lớn.

Hướng dẫn:

Để giải được bài toán, ta thực thi tiến trình sau:

+ Bước 1: Tìm tổng hai số

Muốn tìm trung bình cộng của hai hay nhiều số, ta tính tổng của những số đó rồi lấy kết quả chia cho số những số hạng.

→ Muốn tìm tổng những số ta lấy trung bình cộng nhân với số những số hạng

+ Bước 2: Tìm hai số

Đưa về bài toán tìm hai số lúc biết tổng và tỉ của hai số đó, ta thực thi tiến trình sau:

+ Vẽ sơ đồ dữ kiện bài toán.

+ Tìm tổng số phần bằng nhau.

+ Tìm số bé và số lớn bằng công thức:

Số bé = (Tổng hai số : tổng số phần bằng nhau) x số phần của số bé

Số lớn = (Tổng hai số: tổng số phần bằng nhau) x số phần của số lớn

+ Bước 3: Kết luận đáp số của bài toán.

Lời giải:

Tổng hai số là:

35 x 2 = 70

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

1 + 4 = 5 (phần)

Giá trị của một phần là:

70 : 5 = 14

Số bé là:

14 x 1 = 14

Số lớn là:

14 x 4 = 56

Đáp số: Số lớn: 56

Số bé: 14

Câu hỏi liên quan:

———

Như vậy, GiaiToan đã gửi tới những bạn học viên Bài tập về tổng và tỉ của hai số. Ngoài ra, những bạn học viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm những tài liệu và những công thức khác khác do GiaiToan biên soạn để học tốt môn Toán hơn. Với phiếu bài tập này sẽ hỗ trợ những bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc những bạn học tập tốt!

Muốn tìm trung bình cộng của hai hay nhiều số, ta tính tổng của những số đó rồi lấy kết quả chia cho số những số hạng.

 • Trung bình cộng = TỔNG CÁC SỐ chia SỐ CÁC SỐ HẠNG
 • Nếu bài toán cho trung bình cộng và số những số hạng, thì Tổng những số = Trung bình cộng nhân Số số hạng.
 • Nếu bài toán cho tổng những số hạng và trung bình cộng thì Số những số hạng = Tổng những số chia Trung bình cộng

Ví dụ 1. Tìm trung bình cộng của hai số $1$ và $17$.

Hướng dẫn.

 • Ta có tổng của hai số là $1+17=18$.
 • Số những số hạng là: $2$.
 • Trung bình cộng của hai số đã cho là: $18:2=9$.

Ví dụ 2. Tìm trung bình cộng của những số sau: $6, 9, 13, 28$.

Hướng dẫn.

 • Tổng của những số là: $6 + 9 + 13 + 28 = 56$;
 • Số những số hạng là: $4$;
 • Trung bình cộng của bốn số đã cho là: $56 : 4 = 14$.

Ví dụ 3. Biết trung bình cộng của ba số là $10$. Tìm tổng của ba số đó.

Hướng dẫn.

 • Trung bình cộng của ba số là: $10$;
 • Số những số hạng là: $3$;
 • Tổng của ba số đã cho là: $10 times 3 = 30$.

Mời Quý Thầy Cô và những em học viên click more những dạng toán quan trọng và BD HSG của chương trình Toán lớp 4 và chương trình tiếng Anh lớp 4:

Ví dụ 4. Tổng những số bằng $240$ và trung bình cộng của những số là $60$. Tìm số lượng những số?

Hướng dẫn.

 • Tổng của những số là: $240$;
 • Trung bình cộng của những số đã cho là: $60$;
 • Số những số hạng là: $240:60=4$.

b. Phương pháp giải toán trung bình cộng

 • Bước 1: Xác định số lượng những số hạng có trong bài toán;
 • Bước 2: Tính tổng những số hạng vừa tìm kiếm được;
 • Bước 3: Trung bình cộng = “Tổng những số hạng” chia “số những số hạng có trong bài toán”;
 • Bước 4: Kết luận.

Ví dụ. Trường TH Lương Thế Vinh có $3$ lớp tham gia trồng cây. Lớp 4A trồng được $17$ cây, lớp 4B trồng được $13$ cây, lớp 4C trồng được $15$ cây. Hỏi trung bình mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Hướng dẫn.

 • Có lớp 4A, 4B, 4C tham gia trồng cây nên số những số hạng là $3$;
 • Tổng những số hạng bằng tổng số cây mà 3 lớp đã trồng: $17 + 13 + 15 = 45$ (cây);
 • Trung bình mỗi lớp trồng được số cây là: $45 : 3 = 15$ (cây).

c. Tìm trung bình cộng của những số cách đều

Để làm được những bài tập dạng này, những em học viên cần click more về dãy số cách đều trong bài Chuyên đề những dạng toán về dãy số toán lớp 4

Nếu nội dung bài viết hữu ích, bạn hoàn toàn có thể ủng hộ chúng tôi bằng phương pháp nhấn vào những banner quảng cáo hoặc tặng tôi 1 cốc cafe vào số Tk Ngân hàng Agribank 3205215033513.  Xin cảm ơn!

Ví dụ. Tính trung bình cộng của những số trong dãy số: $3,6,9,…, 105$.

Hướng dẫn. Ta đi tính tổng những số hạng dãy số trên rồi chia cho số số hạng.

 • Số số hạng là: $(105 – 3) : 3 + 1 = 35$.
 • Tổng những số hạng là: $( 3 +105 ) times 35 : 2 = 1890$.
 • Suy ra, trung bình cộng của những số là: $$1890 : 35 = 54.$$

Đáp số: $54$.

d. Bài toán nhiều hơn nữa trung bình cộng, thấp hơn trung bình cộng

Đối với dạng toán này, toàn bộ chúng ta thường dùng sơ đồ đoạn thẳng để giải.

Ví dụ 1. An có $24$ cái kẹo. Bình có $28$ cái kẹo. Cường có số cái kẹo bằng trung bình cộng của ba bạn. Hỏi Cường có bao nhiêu cái kẹo?

Hướng dẫn. Theo đề bài, toàn bộ chúng ta có sơ đồ sau:

Nhìn vào sơ đồ ta thấy:

 • Hai lần trung bình cộng số kẹo của ba bạn là: $24 + 28 = 52$ (cái)
 • Trung bình cộng số kẹo ba bạn hay số kẹo của Cường là: $52 : 2 = 26$ (cái).

Đáp số: $26$ cái.

Ví dụ 2. Lan có $30$ viên kẹo, Bình có $12$ viên kẹo. Hoa có số viên kẹo lơn hơn trung bình cộng của toàn bộ ba bạn là $4$ viên. Hỏi Hoa có bao nhiêu viên kẹo.

Hướng dẫn. Ta có sơ đồ:

Nhìn vào sơ đồ ta thấy:

 • Hai lần trung bình cộng số kẹo của ba bạn là: $30 + 12 + 4 = 46$ (cái).
 • Trung bình cộng số kẹo ba bạn là: $46 : 2 = 23$ ( cái)
 • Số kẹo của Hoa là: $23 + 4 = 27$ (cái).

Đáp số: $27$ cái.

Ví dụ 3. Bình có $8$ quyển vở, Nguyên có $4$ quyển vở. Mai có số vở thấp hơn trung bình cộng của toàn bộ ba bạn là $2$ quyển. Hỏi số vở của Mai là bao nhiêu?

Hướng dẫn. Ta có sơ đồ:

Dựa vào sơ đồ, toàn bộ chúng ta có:

 • Hai lần trung bình cộng số vở của ba bạn là: $8 + 4 – 2 = 10$ (quyển)
 • Trung bình cộng số vở của ba bạn là: $10 : 2= 5$ (quyển)
 • Số vở của Mai là: $5 – 2 = 3$ (quyển).

Đáp số: $3$ quyển.

e. Giải toán trung bình cộng bằng phương pháp “giả thiết tạm”

Phương pháp giả thiết tạm là cách thường dùng khi giải toán trung bình cộng lớp 4. Ngoài việc vận dụng những quy tắc cơ bản khi tìm số trung bình cộng ta cần đặt những giả thiết trong thời điểm tạm thời để bài toán trở nên đơn thuần và giản dị hơn.

Ví dụ. Lớp 4A có 48 học viên, lớp 4B có số học viên nhiều hơn nữa trung bình số học viên của hai lớp 4A và 4B là 2 học viên. Hỏi lớp 4B có bao nhiêu học viên.

Hướng dẫn.

Cách 1: Phương pháp giả thiết tạm

 • Nếu chuyển $2$ học viên từ lớp 4B sang lớp 4A thì thời gian hiện nay số học viên trung bình của hai lớp vẫn không thay đổi và số học viên mỗi lớp bằng nhau (Vì lớp 4B có số học viên nhiều hơn nữa trung bình số học viên của hai lớp 4A và 4B là $2$ học viên);
 • Khi đó, số học viên của mỗi lớp lớp là: $48 + 2 = 50$ (học viên). Đây cũng đó đó là trung bình số học viên của hai lớp.
 • Suy ra, số học viên lớp 4B là: $50 + 2 = 52$ (học viên);

Đáp số: Lớp 4B có $52$ (học viên).

Xem thêm Phương pháp giả thiết tạm giải toán tiểu học

Cách 2: Sử dụng sơ đồ đoạn thẳng.

Chúng ta có sơ đồ đoạn thẳng sau:

Nhìn vào sơ đồ ta thấy:

 • Trung bình cộng của số học viên hai lớp 4A và 4B là $48+2=50$ học viên.
 • Suy ra, số học viên lớp 4B là: $50 + 2 = 52$ (học viên);

Đáp số: Lớp 4B có $52$ (học viên).

Quý thầy cô và những em học viên click more Phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng giải toán tiểu học

2. Các ví dụ dạng toán về trung bình cộng lớp 4

Bài 1. Xe thứ nhất trở được $45$ tấn hàng, xe thứ hai trở được $53$ tấn hàng, xe thứ ba trở được số hàng nhiều hơn nữa trung bình cộng số tấn hàng của hai xe là $5$ tấn. Hỏi xe thứ ba trở được bao nhiêu tấn hàng.

Hướng dẫn. Muốn biết xe thứ ba trở được bao nhiêu tấn hàng, ta cần tìm trung bình cộng số tấn hàng hai xe đầu trở được.

 • Trung bình cộng số tấn hàng hai xe đầu trở được là: $(45 + 53) : 2 = 49$ (tấn);
 • Xe thứ ba trở được số tấn hàng là: $49 + 5 = 54$ (tấn);

Đáp số: $54$ (tấn).

Bài 2. Có hai thùng dầu, trung bình mỗi thùng chứa 38 lít dầu. Thùng thứ nhất chứa 40 lít dầu. Tính số lít dầu của thùng thứ hai.

Hướng dẫn.

Bài này sẽ không còn yêu cầu toàn bộ chúng ta đi tìm trung bình cộng mà yêu cầu đi tìm số lít dầu ở thùng thứ hai. Vậy bước thứ nhất toàn bộ chúng ta cần tính tổng số lít dầu của toàn bộ hai thùng.

 • Tổng số lít dầu ở cả hai thùng là: $38 times 2 = 76$ (lít);
 • Số lít dầu của thùng thứ hai là: $76-40 = 36$ (lít).

Đáp số: $36$ (lít).

Bài 3. Tìm trung bình cộng của những số sau

a) $1, 3, 5, 7, 9$;

b) $0, 2, 4, 6, 8, 10$.

Hướng dẫn.

a) Trung bình cộng của 5 số là: $$(1 + 3 + 5 + 7 + 9) : 5 = 5.$$

b) Trung bình cộng của 6 số là: $$(0 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10) :  6 = 5.$$

Nhận xét: Từ ví dụ trên ta thấy trung bình cộng của dãy cách đều bằng:

 • Số ở ở chính giữa nếu dãy có số số hạng là lẻ.
 • Trung bình cộng 2 số ở giữa nếu dãy có số số hạng là chẵn.
 • Trung bình cộng = (số đầu + số cuối) : 2

Bài 4. Tìm 5 số lẻ liên tục biết trung bình cộng của chúng bằng 2011.

Hướng dẫn. Dựa vào nhận xét ở bài trước, ta thuận tiện và đơn thuần và giản dị xác lập được bài toán gồm trung bình cộng của 5 số lẻ liên tục. Do đó trung bình cộng của 5 số này là số ở chính giữa.

 • Số thứ 3 (số ở chính giữa trong 5 số) là: 2011
 • Số thứ hai là: $2011 – 2 = 2009$
 • Số thứ nhất là: $2009 – 2 = 2007$
 • Số thứ 4 là: $2011 + 2 = 2013$
 • Số thứ 5 là: $2013 + 2 = 2015$

Bài 5. Biết tuổi trung bình của 30 học viên trong một lớp là 9 tuổi. Nếu tính cả cô giáo chủ nhiệm thì tuổi trung bình của cô và 30 học viên sẽ là 10 tuổi. Hỏi cô giáo chủ nhiệm bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn.

 • Tổng số tuổi của 30 học viên là: $9 times 30 = 270$ (tuổi).
 • Số người dân có trong lớp kể cả cô giáo chủ nhiệm: $30 + 1 = 31$ (người)
 • Tổng số tuổi của 31 người (kể cả cô giáo) là: $10 times 31 = 310$ (tuổi)
 • Số tuổi của cô giáo chủ nhiệm là: $310 – 270 = 40$ (tuổi)

Đáp số: $40$ (tuổi)

3. Bài tập về trung bình cộng lớp 4

Bài 1. Tìm trung bình cộng của những số sau:

a) 10; 17 ; 24; 37
b) 1; 4; 7; 10; 13; 16; 19; 22; 25
c) 2; 6; 10; 14; 18; 22; 26; 30; 34; 38
d) 1; 2; 3; 4; 5;…; 2014; 2015

e) 5; 10; 15; 20;….; 2000; 2005

Bài 2. Trung bình cộng của 3 số bằng 25. Biết số thứ nhất là 12; số thứ hai là 40. Tìm số thứ 3.

Bài 3. Trung bình cộng của 3 số là 35. Tìm số thứ ba, biết số thứ nhất gấp hai số thứ hai, số thứ hai gấp hai số thứ ba.

Bài 4. Tìm 5 số chẵn liên tục, biết trung bình cộng của chúng bằng 126.

Bài 5. Tuổi trung bình cộng của cô giáo chủ nhiệm và 30 học viên lớp 4A là 12 tuổi . Nếu không kể cô giáo chủ nhiệm thì tuổi trung bình cộng của 30 học viên là 11. Hỏi cô giáo chủ nhiệm bao nhiêu tuổi?

Bài 6. An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số viên bi bằng trung bình cộng số bi của An và Bình thêm vào đó 6 viên bi, Dũng có số bi bằng trung bình cộng của toàn bộ 4 bạn. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi?

Bài 7. Lân có 20 viên bi. Long có số bi bằng một nửa số bi của Lân. Quý có số bi nhiều hơn nữa trung bình cộng của 3 bạn là 6 viên bi. Hỏi Quý có bao nhiêu viên bi?

Bài 8. Trọng lượng của năm gói hàng trong một thùng hàng lần lượt là 700g, 800g, 800g, 850g và 900g. Hỏi phải bỏ thêm một gói hàng nặng bao nhiêu gam vào thùng đó để trọng lượng trung bình của toàn bộ sáu gói sẽ tăng thêm 40g?

Bài 9. Lớp 5A và 5B trồng được một số trong những cây. Biết trung bình cộng số cây 2 lớp đã trồng được là 235. Nếu lớp 5A trồng thêm 80 cây và lớp 5B trồng thêm 40 cây thì số cây 2 lớp bằng nhau. Tính số cây mỗi lớp đã trồng.

Bài 10. Trung bình cộng của 3 số bằng 24. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 21, của số thứ hai và số thứ ba bằng 26. Tìm 3 số đó.

Bài 11. Trung bình cộng của 4 số bằng 25. TBC của 3 số đầu bằng 22, TBC của 3 số cuối bằng 20. Tìm TBC của số thứ hai và số thứ ba?

Bài 12. Tìm 3 số tự nhiên A, B, C biết trung bình cộng của A và B là 20, trung bình cộng của B và C là 25 và trung bình cộng của A và C là 15.

Bài 13. Trung bình cộng của 2 số bằng 57. Nếu gấp số thứ hai lên 3 lần thì trung bình cộng của chúng bằng 105. Tìm 2 số đó.

Bài 14. Khối lớp 4 của một trường Tiểu học có ba lớp. Biết rằng lớp 4A có 28 học viên, lớp 4B có 26 học viên. Trung bình số học viên hai lớp 4A và 4C nhiều hơn nữa trung bình số học viên của ba lớp là 2 học viên. Tính số học viên lớp 4C?

Reply
4
0
Chia sẻ

Clip Trung bình cộng của hai số bằng 14 biết rằng 1/3 số thứ nhất bằng 1/4 số thứ hai tìm số đó ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Trung bình cộng của hai số bằng 14 biết rằng 1/3 số thứ nhất bằng 1/4 số thứ hai tìm số đó tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Trung bình cộng của hai số bằng 14 biết rằng 1/3 số thứ nhất bằng 1/4 số thứ hai tìm số đó miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Tải Trung bình cộng của hai số bằng 14 biết rằng 1/3 số thứ nhất bằng 1/4 số thứ hai tìm số đó Free.

Giải đáp vướng mắc về Trung bình cộng của hai số bằng 14 biết rằng 1/3 số thứ nhất bằng 1/4 số thứ hai tìm số đó

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trung bình cộng của hai số bằng 14 biết rằng 1/3 số thứ nhất bằng 1/4 số thứ hai tìm số đó vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trung #bình #cộng #của #hai #số #bằng #biết #rằng #số #thứ #nhất #bằng #số #thứ #hai #tìm #số #đó