Kinh Nghiệm về Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 39 bài 117 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 39 bài 117 được Update vào lúc : 2022-05-02 08:48:10 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

283

Bài 1 trang 39 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: You Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau :

10% của 120 là 12

5% của 120 là 6

Vậy : 15% của 120 là 18

a. Theo phương pháp tính của bạn Dung, hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 35% của 80:

…………% của 80 là …………

…………% của 80 là …………

…………% của 80 là …………

…………% của 80 là …………

b. Nêu phương pháp tính tương tự như trên để tìm 22,5% của 240 :

…………% của 240 là …………

…………% của 240 là …………

…………% của 240 là …………

…………% của 240 là …………

…………% của 240 là …………

Trả lời

a. Theo phương pháp tính của bạn Dung, hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 35% của 80:

10% của 80 là 8

20% của 80 là 16

30% của 80 là 24

5% của 80 là 4

35% của 80 là 28

b. Nêu phương pháp tính tương tự như trên để tìm 22,5% của 240 :

10% của 240 là 24

20% của 240 là 48

2% của 240 là 4,8

0,5% của 240 là một trong,2

22,5% của 240 là 54

Bài 2 trang 39 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Thể tích của hình lập phương bé bằng 125cm3 và bằng

thể tích của hình lập phương lớn. Hỏi:

a) Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu Phần Trăm thể tích của hình lập phương bé?

b) Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu xăng-ti-mét khối?

Trả lời

Tỉ số Phần Trăm thể tích hình lập phương lớn so với thể tích hình lập phương bé :

× 100% = 160%

85 × 100% = 160%

Thể tích của hình lập phương lớn :

125 × 160% = 20000 (cm3)

Đáp số : a. 160% ; b. 20000cm3

Bài 3 trang 40 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: You Hoa xếp những hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm thành hình bên. Hỏi :

a. Hình bên có bao nhiêu hình lập phương nhỏ ?

b. Nếu sơn những mặt ngoài của hình bên thì diện tích s quy hoạnh cần sơn bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?

Trả lời

a. Nhìn hình ta thấy có 20 hình lập phương nhỏ.

b. Để sơn những mặt ngoài của hình trên thì ta cần sơn 12 mặt lớn và 4 mặt nhỏ.

Diện tích của 12 mặt lớn là :

2 × 2 × 12 = 48 (cm2)

Diện tích của 4 mặt nhỏ cũng là diện tích s quy hoạnh 2 mặt lớn :

2 × 4 = 8 (cm2)

Diện tích cần sơn là :

48 + 8 = 56 (cm2)

Bài 4 trang 41 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :

A. 27cm3

B. 21cm3

C. 18cm3

D. 15cm3

Trả lời

Hình lập phương bên được ghép bởi :

3 × 3 ×2 = 18 hình

Thể tích hình bên là :

18 × 1 = 18cm3

Vậy chọn đáp án C.

Bài 117. LUYỆN TẬP CHUNG
1. You Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau:
10% của 120 là 12 5% của 120 là 6
Vậy: 15% của 120 là 18.
a) Theo phương pháp tính của bạn Dung, hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 35% của 80 là:
10% của 80 là 8 20% của 80 là 16 30% của 80 là 24 5% của 80 là 4 35% của 80 là 28.
b) Nêu phương pháp tính tương tự như trên để tìm 22,5% của 240 là:
10% của 240 là 24 20% của 240 là 48 2% của 240 là 4,8 0,5% của 240 là một trong,2 22,5% của 240 là 54.
Thể tích của hình lập phương bé bằng 125cm3 và bằng thể tích 8
của hình lập phương lớn. Hỏi:
Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu Phần Trăm thể tích của hình lập phương bé ?
Thế’ tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu xăng-ti-mét khối ?
Bài giải
Tỉ số Phần Trăm thể tích hình lập phương lớn so với thể tích hình lập phương bé:
X 100% = 160%
5
Thế tích của hình lập phương lớn: 125 X 160% = 20000 (cm3)
Ban Hoa xếp những hình lâp phương nhỏ có
cạnh lcm thành hình bên. Hỏi:
a) Hình bên có bao nhiêu hình lập phương nhỏ?
/—ỹ?
b) Nếu sơn những mặt ngoài của hình bên thì diện tích s quy hoạnh cần sơn là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?
Bài giải
Nhìn hình ta thấy có 20 hình lập phương nhỏ.
Để sơn những mặt ngoài của hình trên thì ta cần sơn 12 mặt lớn và 4 mặt nhỏ.
Diện tích của 12 mặt lớn là:
X 2 X 12 – 48 (cm2)
Diện tích của 4 mặt nhỏ cũng là diện tích s quy hoạnh 2 mặt lớn: 2×4 = 8 (cm2)
Diện tích cần sơn là:
48 + 8 = 56 (cm2).
/
/
/
/
Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng: Biết – hoàn toàn có thể tích là lem3.
Thể tích của hình dưới đấy là:
27cm3 c. 18cm3
^lcm3 D. 15cm3.
Bài giải
Khoanh vào câu vấn đáp đúng là:
27cm3 (ơ)l8cm3
21cm3 D. 15cm3.
bởi:
Hình lập phương bên được ghép
X 3 X 2 = 18 hình Thể tích hình bên là:
18 X 1 = 18cm3.  • Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại VietJack!

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 39, 40, 41 Bài 117: Luyện tập chung hay, rõ ràng giúp học viên biết phương pháp làm bài tập trong VBT Toán lớp 5 Tập 2.

://.youtube/watch?v=1gRAMBjQmv4

Video Giải VBT Toán lớp 5 Bài 117: Luyện tập chung – Cô Nguyễn Lan (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

Bài 1 trang 39 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2: You Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau :

10% của 120 là 12

5% của 120 là 6

Vậy : 15% của 120 là 18

a. Theo phương pháp tính của bạn Dung, hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 35% của 80:

…………% của 80 là …………

…………% của 80 là …………

…………% của 80 là …………

…………% của 80 là …………

…………% của 80 là …………

b. Nêu phương pháp tính tương tự như trên để tìm 22,5% của 240 :

…………% của 240 là …………

…………% của 240 là …………

…………% của 240 là …………

…………% của 240 là …………

…………% của 240 là …………

Lời giải:

a. Theo phương pháp tính của bạn Dung, hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 35% của 80:

10% của 80 là 8

20% của 80 là 16

30% của 80 là 24

Quảng cáo

5% của 80 là 4

35% của 80 là 28

b. Nêu phương pháp tính tương tự như trên để tìm 22,5% của 240 :

10% của 240 là 24

20% của 240 là 48

2% của 240 là 4,8

0,5% của 240 là một trong,2

22,5% của 240 là 54

Bài 2 trang 39 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2: Thể tích của hình lập phương bé bằng 125cm3 và bằng

thể tích của hình lập phương lớn. Hỏi:

a) Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu Phần Trăm thể tích của hình lập phương bé?

b) Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu xăng-ti-mét khối?

Lời giải:

Tỉ số Phần Trăm thể tích hình lập phương lớn so với thể tích hình lập phương bé :

× 100% = 160%

Quảng cáo

Thể tích của hình lập phương lớn :

125 ⨯ 160% = 20000 (cm3)

Đáp số : a. 160% ; b. 20000cm3

Bài 3 trang 40 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2: You Hoa xếp những hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm thành hình bên. Hỏi :

a. Hình bên có bao nhiêu hình lập phương nhỏ ?

b. Nếu sơn những mặt ngoài của hình bên thì diện tích s quy hoạnh cần sơn bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?

Lời giải:

a. Nhìn hình ta thấy có 20 hình lập phương nhỏ.

b. Để sơn những mặt ngoài của hình trên thì ta cần sơn 12 mặt lớn và 4 mặt nhỏ.

Diện tích của 12 mặt lớn là :

2 ⨯ 2 ⨯ 12 = 48 (cm2)

Diện tích của 4 mặt nhỏ cũng là diện tích s quy hoạnh 2 mặt lớn :

2 ⨯ 4 = 8 (cm2)

Diện tích cần sơn là :

48 + 8 = 56 (cm2)

Bài 4 trang 41 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :

Biết

hoàn toàn có thể tích là 1cm3. Thể tích của hình dưới đấy là :

A. 27cm3

B. 21cm3

C. 18cm3

D. 15cm3

Lời giải:

Hình lập phương bên được ghép bởi :

3 ⨯ 3 ⨯ 2 = 18 hình

Thể tích hình bên là :

18 ⨯ 1 = 18cm3

Vậy chọn đáp án C.

Xem thêm những bài giải vở bài tập Toán lớp 5 hay, rõ ràng khác:

Xem thêm những bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!
  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán 5 Tập 1 và Tập 2 | Giải Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 5.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Reply
5
0
Chia sẻ

Review Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 39 bài 117 ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 39 bài 117 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 39 bài 117 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 39 bài 117 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 39 bài 117

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 39 bài 117 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Vở #bài #tập #Toán #lớp #tập #trang #bài