Thủ Thuật về Vuông tại a, biết ab:ac = 3:4, bc = 15cm. độ dài cạnh ab là: a. 9cm b. 10cm c. 6cm d. 3cm 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Vuông tại a, biết ab:ac = 3:4, bc = 15cm. độ dài cạnh ab là: a. 9cm b. 10cm c. 6cm d. 3cm được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-29 17:12:09 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

359

Nội dung chính

  • Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây
  • I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB:AC=3:4, BC=15cm. Độ dài cạnh AB là:

A. 9cmB. 10cmC. 6cmD. 3cm

Câu 2: Hình thang ABCD vuông góc ở A, D. Đường chéo BD vuông góc với cạnh bên BC biết AD=12cm, BC=20cm. Độ dài cạnh AB là:

A. 256/13cmB. 9cm hay 16cm

C. 16cmD. Một kết quả khác

Câu 3: Cho tam giác DEF vuông tại D, có DE=3cm, DF=4cm. Khi đó độ dài cạnh huyền bằng:

A. 5cmB. 7cmC. 6cmD. 10cm

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB=5cm, BC=13cm. Khi đó độ dài đoạn BH bằng:

Câu 5: Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB=3cm, AC=4cm. Khi đó độ dài đoạn BH bằng:

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1: Gọi độ dài cạnh AB = 3x thì độ dài cạnh AC = 4x. Áp dụng định lý py-ta-go ta được:

⇔ 100 = 9×2 + 162

⇔ x2 = 100 : 25

⇔ x = 2

Từ đó suy ra AB = 6cm

Câu 2: Kẻ BI ⊥ DC. Khi đó ABID là hình chữ nhật nên AD = BI; AB = DI = 12cm.

Xét tam giác vuông BIC có: IC2=BC2-BI2

Suy ra IC = 16cm.

Xét tam giác vuông BDC .Theo hệ thức lượng ta có: BI2 = DI.IC

Thay số:162 = DI . 13.Tứ đó suy ra DI = 256/13 cm.

Vậy chọn đáp án A

Câu 3: Chọn đáp án: A

Câu 4: Áp dụng hệ thức lượng: AB2 = BH.BC

Thay số ta được: 52=BH.13.Suy ra BH = 25/13

Vậy chọn đáp án: A

Câu 5: Chọn đáp án: D

Tham khảo thêm những Chuyên đề Toán lớp 9

Làm nhiều bài tập tính chu vi tam giác lớp 2 giúp những em học viên lớp 2 hoàn toàn có thể nâng cao kiến thức và kỹ năng, củng cố công thức tính chu vi tam giác hiệu suất cao, từ đó làm bài tập thuận tiện và đơn thuần và giản dị. Đồng thời, tài liệu này giúp thầy cô đã có được nhiều bài tập hay.

Bài tập tính chu vi lớp 2

Mẹo Xem công thức chu vi tam giác cân, thường, đều, vuông trước lúc làm bài tập.

Bài tập tính chu vi tam giác lớp 2 trong SGK

Bài 1 Trang 130 SGK Toán 2: Tính chu vi hình tam giác có độ dài những cạnh là:

a) 7cm, 10cm và 13cm.

b) 20dm, 30dm và 40dm.

c) 8cm, 12cm và 7cm.

Giải:

a) Chu vi hình tam giác là:

7 + 10 + 13 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm.

b) Chu vi hình tam giác ABC là:

20 + 30 + 40 = 90 (dm)

Đáp số: 90dm.

c) Chu vi hình tam giác ABC là:

8 + 12 + 7 = 27 (cm)

Đáp số: 27cm.

Bài 3 Trang 130 SGK Toán 2

a) Đo rồi ghi số đo độ dài những cạnh của hình tam giác ABC.

b) Tính chu vi hình tam giác ABC.

Giải:

a) Học sinh đo, mỗi cạnh được 3cm và ghi:

b) Chu vi tam giác ABC là:

3 + 3 + 3 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm.

Mẹo Tham khảo rõ ràng trong Giải bài tập trang 130 SGK Toán 2

Bài tập tính chu vi tam giác lớp 2 trong Vở bài tập

Bài 1 (trang 45 vbt Toán 2 tập 2): Tính chu vi hình tam giác có độ dài những cạnh là :

a) 8cm, 12cm, 10cm.

b) 30dm, 40dm, 20dm.

c) 15cm, 20cm, 30cm.

Giải:

a) Chu vi hình tam giác có độ dài những cạnh như trên là:

8 + 12 + 10 = 30 (cm)

Đáp số : 30cm.

b) Chu vi hình tam giác có độ dài những cạnh như trên là:

30 + 40 + 20 = 90 (dm)

Đáp số: 90dm.

c) Chu vi hình tam giác có độ dài những cạnh như trên là:

15 + 20 + 30 = 65 (cm)

Đáp số: 65cm.

Bài tập tính chu vi tam giác lớp 2 nâng cao, tương hỗ update

Bài 1. Hình tam giác ABC có cạnh AB dài 14cm, cạnh BC dài 18cm, cạnh CA dài 22cm. Tính chu vi hình tam giác ABC.

Giải:

Chu vi hình tam giác ABC là AB + BC + CA = 14 + 18 + 22 = 54 cm

Đáp số: 54cm

Bài 2. Tính chu vi hình tam giác ABC có độ dài những cạnh lần lượt là: 2dm, 17cm, 3dm 2cm.

Giải:

Đổi: 2dm = 20cm, 3dm2cm = 32cm

Chu vi hình tam giác ABC = AB + BC + CA = 20 + 32 + 17 = 69 cm

Đáp án: 69cm

Bài 3. Tính chu vi hình tam giác ABC, biết AB + BC = 2 X CA; cạnh CA có độ dài 3cm.

Giải:

Ta có: CA = 3cm

suy ra, AB + BC = 2 x CA = 2 x 3 = 6cm

Chu vi tam giác ABC là AB + BC + CA = 6 + 3 = 9cm

Đáp số: 9cm

Bài 4. Tính chu vi hình tam giác ABC biết:

cạnh AD dài 7cm, chu vi hình tam giác ACD là 25cm, chu vi hình tam giác ADB là 24cm.

Giải:

Chu vi tam giác ACD là AD + DC + CA = 25cm

Chu vi tam giác ADB là AD + DB + BA = 24cm

Chu vi tam giác ACD + chu vi tam giác ADB

= AD + DC + CA + AD + DB + BA

= 2AD + BA + CA + DB + DC

= 14 + BA + CA + BC

= 14 + Chu vi tam giác ABC = 49cm

Do đó, tam giác ABC có chu vi là 49 – 14 = 35cm

Đáp số: 35cm

Bài 5. Tính chu vi hình tam giác ABC, giác ABC có 3 cạnh bằng nhau và bằng 5

Giải:

ABC là tam giác đều, chu vi tam giác đều ABC là 3 x 5cm = 15cm

Bài 6. Tính chu vi của tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là 6cm, 7cm và 9cm?

Giải:

Chu vi tam giác là 6 + 7 + 9 = 22 cm

Đáp số: 22cm

Bài 7. Cho tam giác ABC có AB = AC = 6cm và góc A = 60 độ. Tính chu vi tam giác ABC?

Giải:

Xét tam giác ABC, ta có:

AB = AC = 6cm

Góc A = 60 độ

Suy ra, ABC là tam giác đều

Chu vi tam giác đều ABC là 3 x 6 = 18cm

Đáp số: 18cm

Bài 8. Cho tam giác ABC cân tại A có AB = 3cm và BC = 5cm. Tính chu vi tam giác ABC?

Giải:

ABC là tam giác cân tại A nên AC = AB = 3cm

Chu vi tam giác cân ABC là AC + AB + BC = 3 + 3 + 5 = 11cm

Đáp số: 11cm

Các em học viên và thầy cô giáo dạy Toán lớp 2 cùng tìm hiểu thêm tài liệu bài tập tính chu vi tam giác lớp 2 này. Với tài liệu này những em học viên không riêng gì có biết phương pháp nhận ra mà còn biết phương pháp tính chu vi tam giác hiệu suất cao.

Bài viết này là tổng hợp những bài tập tính chu vi tam giác lớp 2 trong sách giáo khoa Toán lớp 2, sách bài tập và bài tập nâng cao giúp những em học viên lớp 2 thuận tiện và đơn thuần và giản dị có thêm nhiều bài tập hữu ích, so sánh cách làm, kết quả với bài làm.

Giải bài tập trang 83 SGK Toán 7 Tập 2 Giải bài tập trang 63 SGK Toán 7 Tập 2 Bài tập Pascal tính chu vi tam giác Giải bài tập trang 66, 67 SGK Toán 7 Tập 2 Giải bài tập trang 177, 178 SGK Toán 2 Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán 8 Tập 2

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

I. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Cho Δ ABC, có đường cao AH = 2/3BC thì diện tích s quy hoạnh tam giác là ?

A. 2/5BC2.B. 2/3BC2.

C. 1/3BC2.D. 1/3BC.

Ta có diện tích s quy hoạnh của tam giác: S = 1/2b.h.

Trong số đó: b là độ dài cạnh đáy, h là độ dài đường cao

Khi đó ta có : S = 1/2AH.BC = 1/2.2/3BC.BC = 1/3BC2.

Chọn đáp án C.

Bài 2: Δ ABC có đáy BC = 6cm, đường cao AH = 4cm. Diện tích Δ ABC là ?

A. 24cm2B. 12cm2

C. 24cm.D. 14cm2

Ta có diện tích s quy hoạnh Δ ABC là S = 1/2AH.BC = 1/2.6.4 = 12( cm2 ).

Chọn đáp án B.

Bài 3: Cho Δ ABC vuông tại A, có đáy BC = 5cm và AB = 4cm. Diện tích Δ ABC là ?

A. 12cm2B. 10cm

C. 6cm2D. 3cm2

Áp dụng định lý Py – to – go ta có: AB2 + AC2 = BC2 ⇒ AC = √ (BC2 – AB2)

⇒ AC = √ (52 – 42) = 3cm.

Khi đó SABC = 1/2AB.AC = 1/2.4.3 = 6( cm2 )

Chọn đáp án C.

Bài 4: Cho Δ ABC, đường cao AH. Biết AB = 15cm, AC = 41cm, HB = 12cm. Diện tích của Δ ABC là ?

A. 234( cm2 )B. 214( cm2 )

C. 200( cm2 )D. 154( cm2 )

Áp dụng định lý Py – to – go ta có:

+ Xét Δ ABH có AH2 + BH2 = AB2 ⇒ AH = √ (AB2 – BH2)

⇒ AH = √ (152 – 122) = 9 ( cm ).

+ Xét Δ ACH có AC2 = AH2 + HC2 ⇒ HC = √ (AC2 – AH2)

⇒ HC = √ (412 – 92) = 40 ( cm ).

Khi đó SABC = 1/2AH.BC = 1/2AH( HB + HC ) = 1/2.9.( 12 + 40 ) = 234 ( cm2 ).

Chọn đáp án A.

Bài 5: Cho tam giác ABC có AB = 6cm, AC = 8cm. Hai đường cao xuất phát từ đỉnh B và C là BH và CK. Biết BH = 9cm. Tính CK

A. 12cm B. 15cm

C. 9cm D. 8cm

Diện tích tam giác ABC là:

Suy ra: 3CK = 36 nên CK = 12cm

Chọn đáp án A

Bài 6: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm; AC = 8 cm. Tính độ dài đường cao xuất phát từ A?

A. 4cm B. 4,5cm

C. 4,8cm D. 5cm

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác ABC ta có:

BC2 = AB2 + AC2 = 62 + 82 = 100

Suy ra: BC = 10cm

Diện tích tam giác ABC là:

Gọi AH là đường cao xuất phát từ đỉnh A của tam giác ABC ,

Khi đó:

Suy ra: 5AH = 24 ⇔ AH = 4,8cm

Chọn đáp án C

Bài 7: Cho tam giác ABC có đường cao AH = 6cm, diện tích s quy hoạnh tam giác ABC là 30 cm2. Gọi M là trung điểm của BC. Tính diện tích s quy hoạnh tam giác ABM

A. 10cm2 B. 12cm2

C. 20cm2 D. 15cm2

Chọn đáp án D

Bài 8: Cho tam giác ABC có diện tích s quy hoạnh bằng 40cm2. Gọi M là trung điểm của AC . Tính diện tích s quy hoạnh tam giác ABM?

A. 10cm2 B. 20cm2

C. 25cm2 D. Chưa thể kết luận

Chọn đáp án B

Bài 9: Cho tam giác ABC có AB = 4cm và AC = 7cm. Gọi BH và CK theo thứ tự là đường vuông góc từ đỉnh B và C của tam giác. Tính BH/CK ?

A. 4/7 B. 7/4

C. 4/3 D. Đáp án khác

Chọn đáp án A

Bài 10: Cho tam giác ABC có AB = 6cm và AC = 8cm . Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của AC và AB. Tính tỉ số

A. 1/2 B. 2

C. 1 D. Chưa thể kết luận

Chọn đáp án C

Reply
7
0
Chia sẻ

Clip Vuông tại a, biết ab:ac = 3:4, bc = 15cm. độ dài cạnh ab là: a. 9cm b. 10cm c. 6cm d. 3cm ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Vuông tại a, biết ab:ac = 3:4, bc = 15cm. độ dài cạnh ab là: a. 9cm b. 10cm c. 6cm d. 3cm tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Vuông tại a, biết ab:ac = 3:4, bc = 15cm. độ dài cạnh ab là: a. 9cm b. 10cm c. 6cm d. 3cm miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download Vuông tại a, biết ab:ac = 3:4, bc = 15cm. độ dài cạnh ab là: a. 9cm b. 10cm c. 6cm d. 3cm Free.

Thảo Luận vướng mắc về Vuông tại a, biết ab:ac = 3:4, bc = 15cm. độ dài cạnh ab là: a. 9cm b. 10cm c. 6cm d. 3cm

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Vuông tại a, biết ab:ac = 3:4, bc = 15cm. độ dài cạnh ab là: a. 9cm b. 10cm c. 6cm d. 3cm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Vuông #tại #biết #abac #15cm #độ #dài #cạnh #là #9cm #10cm #6cm #3cm