Mẹo Hướng dẫn Ý nào đúng với điểm bù ánh sáng Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Ý nào đúng với điểm bù ánh sáng được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-20 02:15:12 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

268

Với bộ Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 10 có đáp án năm 2022 sẽ hỗ trợ học viên khối mạng lưới hệ thống lại kiến thức và kỹ năng bài học kinh nghiệm tay nghề và ôn luyện để đạt kết quả cao trong những bài thi môn Sinh học lớp 11.

Bài 10: Ảnh hưởng của những tác nhân ngoại cảnh đến quang hợp

Câu 1: Điểm bù ánh sáng là cường độ ánh sáng mà ở đó, cường độ quang hợp

A. Lớn hơn cường độ hô hấp.

B. Cân bằng với cường độ hô hấp.

C. Nhỏ hơn cường độ hô hấp.

D. Lớn gấp 2 lần cường độ hô hấp.

Lời giải:

Điểm bù ánh sáng: là cường độ ánh sáng (tối thiểu) mà tại đó cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2: Điểm bù ánh sáng là

A.  Cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp to nhiều hơn cường độ hô hấp.

B. Cường độ ánh sáng mà tại đó cường dộ quang hợp và hô hấp bằng nhau. 

C. Cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp nhò hơn cường độ hò hấp.

D. Cường độ ánh sáng mà tại dó cường độ quang hợp lớn gấp 2 lần cường độ hô hấp.

Lời giải:

Điểm bù ánh sáng là cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp = cường độ hô hấp.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3: Điểm bão hòa ánh sáng là cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt

A. Cực đại.       

B. Cực tiểu

C. Mức trung bình       

D. Trên mức trung bình.

Lời giải:

Điểm bão hòa ánh sáng: là cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt cực lớn.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Điểm bão hòa ánh sáng là

A. Cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt cực lớn.

B. Cường độ ánh sáng tối đa để cường dộ quang hợp đạt cực tiểu.

C. Cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt tới trung bình.

D. Cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt trên mức trung bình.

Lời giải:

Điểm bão hòa ánh sáng là cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt cực lớn.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Điểm bão hòa ánh sáng của quang hợp là:

 A. Cường độ ánh sáng tối đa, để quy trình quang hợp bị ngừng lại.

B. Cường độ ánh sáng tối thiểu, để cây hoàn toàn có thể khởi đầu tiến hành quang hợp

C. Cường độ ánh sáng tối thiểu để cường độ quang hợp và hô hấp bằng nhau.

D. Cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đại cực lớn.

Lời giải:

Điểm bão hoà ánh sáng là cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp đạt cực lớn

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6: Nhận định nào sau này đúng?

A. Ở Đk cường độ ánh sáng thấp, tăng nồng độ CO2 thuận tiện cho quang hợp.

B. Ở Đk cường độ ánh sáng thấp, giảm nồng độ CO2 thuận tiện cho quang hợp.

C. Ở Đk cường độ ánh sáng cao, tăng nồng độ CO2 thuận tiện cho quang hợp.

D. Ở Đk cường độ ánh sáng cao, giảm nồng độ CO2 thuận tiện cho quang hợp.

Lời giải:

Ở Đk cường độ ánh sáng cao, tăng nồng độ CO2 thuận tiện cho quang hợp.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7: Chọn đáp án để hoàn thành xong câu sau này: 

Cường độ ánh sáng tăng dần tới điểm bão hòa thì cường độ quang hợp…………. ; từ điểm bão hòa trở đi, cường độ ánh sáng tăng thì cường độ quang hợp…………………….

 A. Tăng dần/không tăng 

B.  Giảm dần/tăng dần

C. Tăng dần/tăng dần

D.  Giảm dần/giảm dần

Lời giải:

Cường độ ánh sáng tăng dần tới điểm bão hòa thì cường độ quang hợp tăng dần; từ điểm bão hòa trở đi, cường độ ánh sáng tăng thì cường độ quang hợp không tăng.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Trong những cây sau, cây nào có điểm bù và điểm no ánh sáng cao hơn?

A. Cây đồi trọc

B. Cây dưới tán rừng

C. Cây thủy sinh.

D. Rêu.

Lời giải:

Cây ở đồi trọc có điểm bù và điểm no ánh sáng cao hơn những cây còn sót lại do khu vực sinh sống của chúng tiếp nhận nhiều ánh sáng mạnh trong thời hạn dài hơn thế nữa so với khu vực sinh sống của những cây còn sót lại. Do vậy cây ở khu vực này đã thích nghi với Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên để quang hợp trong Đk ánh sáng mạnh.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Trong những cây sau, cây nào có điểm bù và điểm no ánh sáng thấp nhất?

A. Cây đồi trọc.   

B. Cây vượt tán rừng.

C. Cây thủy sinh.   

D. Cây ở đồng cỏ thảo nguyên.

Lời giải:

Cây thủy sinh có điểm bù và điểm no ánh sáng thấp hơn những cây còn sót lại do khu vực sinh sống của chúng tiếp nhận ít ánh sáng hoặc cường độ chiếu sáng yếu. Do vậy cây ở khu vực này đã thích nghi với Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên để quang hợp trong Đk thiếu ánh sáng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: Quang hợp xẩy ra ở miền nào?

A. Cam, đỏ

B. Xanh tím, cam.

C. Đỏ, lục.

D. Xanh tím, đỏ.

Lời giải:

Quang hợp xẩy ra ở miền nào xanh tím, đỏ.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11: Ánh sáng có hiệu suất cao nhất riêng với quang hợp là

A. Xanh lục và vàng

B. Vàng và xanh tím

C. Xanh lá và đỏ

D. Đỏ và xanh tím

Lời giải:

Ánh sáng có hiệu suất cao nhất riêng với quang hợp là ánh sáng đỏ và xanh tím.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 12: Ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp không riêng gì có ở cường độ mà còn ở thành phần quang phổ của ánh sáng đó. Nhiều nghiên cứu và phân tích đã cho toàn bộ chúng ta biết, cây quang hợp mạnh nhất ở miền ánh sáng:  

 A. xanh lục

B. vàng

C. đỏ

D. xanh tím

Lời giải:

Cây quang hợp mạnh nhất ở miền ánh sáng đỏ.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 13: Bước sóng ánh sáng nào có hiệu suất cao tốt nhất riêng với quang hợp ?

A. Xanh lục

B. Đỏ.

C. Vàng.

D. Xanh tím.

Lời giải:

Bước sóng ánh sáng có hiệu suất cao tốt nhất riêng với quang hợp là ánh sáng đỏ

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14: Bước sóng ánh sáng nào có hiệu suất cao tốt nhất riêng với tổng hợp prôtêin?

A. Xanh lục.

B. Đỏ.

C. Vàng. 

D. Xanh tím.

Lời giải:

Bước sóng ánh sáng có hiệu suất cao tốt nhất riêng với tổng hợp prôtêin là ánh sáng xanh tím

Đáp án cần chọn là: D

Câu 15: Các tia sáng tím kích thích

A. Sự tổng hợp cacbohiđrat

B. Sự tổng hợp lipid

C. Sự tổng hợp ADN

D. Sự tổng hợp protein

Lời giải:

Các tia tím kích thích tổng hợp protein, axit amin.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 16: Các tia sáng xanh xúc tiến quy trình

A. Sự tổng hợp ADN

B. Sự tổng hợp lipid

C. Sự tổng hợp cacbohidrat

D. Sự tổng hợp protein

Lời giải:

Các tia sáng xanh xúc tiến tổng hợp protein

Đáp án cần chọn là: C

Câu 17: Các tia sáng đỏ xúc tiến quy trình

A. Tổng hợp ADN

B. Tổng hợp lipit

C. Tổng hợp cacbohiđrat

D. Tổng hợp prôtêin

Lời giải:

Các tia sáng đỏ xúc tiến quy trình: Tổng hợp cacbohiđrat

Đáp án cần chọn là: C

Câu 18: Bước sóng ánh sáng nào có hiệu suất cao kém nhất riêng với tổng hợp chất hữu cơ?

A. Xanh lục

B. Đỏ

C. Vàng

D. Xanh tím

Lời giải:

Bước sóng ánh sáng có hiệu suất cao kém nhất riêng với tổng hợp chất hữu cơ là ánh sáng vàng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 19: Nếu cùng cường độ chiếu sáng thì ánh sáng đơn sắc red color sẽ có được hiệu suất cao quang hợp

A. Kém hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím

B. Bằng ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.

C. Lớn hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím

D. Nhỏ hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh lam.

Lời giải:

Tia xanh tím kích thích sự tổng hợp những axit amin, prôtêin

 Tia đỏ xúc tiến quy trình hình thành cacbohidrat.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 20: Nếu cùng cường độ chiếu sáng thì:

A. Anh sáng đơn sắc red color sẽ có được hiệu suất cao quang hợp kém hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.

B. Anh sáng đơn sắc red color sẽ có được hiệu suất cao quang hợp bằng ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.

C.  Anh sáng đơn sắc red color sẽ có được hiệu suất cao quang hợp to nhiều hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.

D. Anh sáng đơn sắc red color sẽ có được hiệu suất cao quang hợp nhỏ hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh lam.

Lời giải:

Nếu cùng cường độ chiếu sáng thì ánh sáng đơn sắc red color sẽ có được hiệu suất cao quang hợp to nhiều hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 21: Điểm rất khác nhau giữa cây ưa bóng so với cây ưa sáng là 

(1) Số lượng và kích thước lục lạp to nhiều hơn. 

(2) Có hàm lượng diệp lục b cao hơn. 

(3) Có điểm bù ánh sáng thấp hơn. 

(4) Bề mặt lá phủ lớp cutin dày. 

(5) Lá cây có phiến dày, lá xếp nghiêng so với mặt đất. 

Trong những điểm lưu ý trên, có bao nhiêu điểm lưu ý đúng?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Lời giải:

Cây ưa bóng khác cây ưa sáng ở những điểm lưu ý:

(1) Số lượng và kích thước lục lạp to nhiều hơn → hấp thu ánh sáng tích cực, hiệu suất cao.

(2) Có hàm lượng diệp lục b cao hơn → hấp thụ những tia sáng có bước sóng ngắn khuếch tán xuống

 (3) Có điểm bù ánh sáng thấp hơn → quang hợp được trong Đk ánh sáng yếu

Đáp án cần chọn là: C

Câu 22:Điểm rất khác nhau giữa cây ưa sáng so với cây ưa bóng là cây ưa sáng có

(1) Số lượng và kích thước lục lạp to nhiều hơn. 

 (2) Có hàm lượng diệp lục b cao hơn. 

(3) Có điểm bù ánh sáng thấp hơn.  

(4) Bề mặt lá phủ lớp cutin dày. 

(5) Lá cây có phiến dày, lá xếp nghiêng so với mặt đất. 

Trong những điểm lưu ý trên, có bao nhiêu điểm lưu ý đúng?

A. 1, 2, 5. 

B. 4, 5. 

C. 1, 3, 4. 

D. 3, 5.

Lời giải:

Cây ưa sáng khác cây ưa bóng ở những điểm lưu ý:

(4) Bề mặt lá phủ lớp cutin dày -> Hạn chế mất nước qua lá trong Đk chiếu sáng mạnh.

(5) Lá cây có phiến dày, lá xếp nghiêng so với mặt đất -> Tránh ánh sáng mạnh xuyên trực tiếp qua lá

Đáp án cần chọn là: B

Ảnh hưởng của những tác nhân ngoại cảnh đến quang hợp (TT)

Câu 1: Phát biểu nào không đúng thời cơ nói về ảnh hưởng của nước đến quang hợp?

A. Nước là nguồn nguyên vật tư cho pha tối của quang hợp

B. Nước là nguyên vật tư cho quy trình quang hợp.

C. Cây thiếu nước 40 – 60%, quang hợp bị tụt giảm và hoàn toàn có thể bị ngừng trệ

D. Nước là môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên cho những phản ứng trong pha sáng và pha tối.

Lời giải:

B, C, D đều đúng

 A sai, nước là nguyên vật tư của pha sáng

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Mối liên quan giữa nước với quang hợp được biểu lộ ở: 

1. Thoát hơi nước ảnh hưởng tới sự đóng mở khí khổng. Do đó ảnh hưởng đến lượng CO2 đi vào lục lạp. 

2. Nước ảnh hưởng tới vận tốc vận chuyển những chất đồng hóa. 

3. Nước ảnh hưởng tới vận tốc sinh trưởng nên ảnh hưởng tới kích thước bộ lá. 

4. Nước trong tế bào ảnh hưởng đến độ hydrat hóa của chất nguyên sinh nên ảnh hưởng hoạt động và sinh hoạt giải trí những enzim quang hợp.

5. Nước là nguyên vật tư trực tiếp phục vụ cho quy trình quang hợp 

6. Thoát hơi nước điều nhiệt cho lá; do vậy đã ảnh hưởng đến quang hợp.

A. 1,2,3,5,6.

B. 2,4,5,6

C. 1,3,4,5,6

D. 1,2,3,4,5,6

Lời giải:

Tất cả những ý trên đều thể hiện mối liên hệ giữa nước và quang hợp.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Mối liên quan giữa nước với quang hợp được biểu lộ ở: 

1. Thoát hơi nước ảnh hưởng tới sự đóng mở khí khổng. Do đó ảnh hưởng đến lượng CO2 đi vào lục lạp. 

2. Nước ảnh hưởng tới vận tốc vận chuyển những chất đồng hóa. 

3. Nước ảnh hưởng tới vận tốc sinh trưởng nên ảnh hưởng tới kích thước bộ lá.

 4. Nước trong tế bào ảnh hưởng đến độ hydrat hóa của chất nguyên sinh nên ảnh hưởng hoạt động và sinh hoạt giải trí những enzim quang hợp. 

5. Nước là nguyên vật tư trực tiếp phục vụ cho quy trình quang hợp 

6. Thoát hơi nước điều nhiệt cho lá; do vậy đã ảnh hưởng đến quang hợp.

A. 1,2,3,5,6.

B. 2,4,5,6

C. 1,3,4,5,6

D. 1,2,3,4,5,6

Lời giải:

Tất cả những ý trên đều thể hiện mối liên hệ giữa nước và quang hợp.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 4: Nhận định nào dưới đây về ảnh hưởng của nước riêng với quang hợp là không đúng?

A. Nước ảnh hưởng đến vận tốc vận chuyển thành phầm quang hợp

B. Điều hòa nhiệt độ của lá qua quy trình thoát hơi nước

C. Nguồn phục vụ oxi và hidro cho việc tổng hợp những chất hữu cơ

D. Nước ảnh hưởng đên vận tốc sinh trưởng và kích thước của lá

Lời giải:

Nhận định sai là: C

Nước chỉ phục vụ điện tử và H+, không phục vụ oxi cho việc tổng hợp chất hữu cơ vì O2 đã thoát ra dạng khí.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Phát biểu không đúng về ảnh hưởng của nhiệt độ riêng với quang hợp?

A. Nhiệt độ cực tiểu làm ngừng quang hợp ở vùng cực, núi cao và ôn đới là -150C

B. Nhiệt độ cực tiểu làm ngừng quang hợp ở vùng á nhiệt đới gió mùa là 0 – 20C.

C. Nhiệt độ cực tiểu làm ngừng quang hợp ở vùng nhiệt đới gió mùa là 4 – 80C.

D. Nhiệt độ thuận tiện cho quy trình quang hợp ở thực vật là 40 – 500C

Lời giải:

Nhiệt độ thuận tiện cho quy trình quang hợp ở thực vật là 20 – 300C, 500C ở thực vật nhiệt đới gió mùa là nhiệt độ cực lớn của quang hợp.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6: Quang hợp phụ thuộc rất ngặt nghèo vào nhiệt độ theo khunh hướng

 A. khi nhiệt độ tăng thì cường độ quang hợp tăng rất nhanh trong số lượng giới hạn sinh thái xanh.

B. khi nhiệt độ tăng thì cường độ quang hợp giảm.

C. đạt cực lớn ở 20oC rồi tiếp theo đó tụt giảm đến 0.

D. khi nhiệt độ tăng thì cường độ quang hợp giảm, tiếp theo này lại tăng cực lớn.

Lời giải:

Quang hợp phụ thuộc rất ngặt nghèo vào nhiệt độ theo khunh hướng khi nhiệt độ tăng thì cường độ quang hợp tăng rất nhanh trong số lượng giới hạn sinh thái xanh. Nhiệt độ thuận tiện cho quy trình quang hợp ở thực vật là 20 – 300C

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Cho đồ thị và mối liên quan giữa quang hợp và nhiệt độ Dựa vào sơ đồ cho biết thêm thêm kết luận nào sau này đúng? 

1. Cường độ quang hợp phụ thuộc rất ngặt nghèo vào Đk nhiệt độ. 2. Khi nhiệt độ tăng thì cường độ quang hơp giảm và giảm dần đến 0. 3. Cường độ quang hợp ít bị chi phối bởi nhiệt độ mà phụ thuộc nhiều vào nồng độ CO2 và cường độ ánh sáng. 4. Khi nhiệt độ tăng thêm thì cường độ quang hợp tăng rất nhanh, thường đạt cực lớn ở 25 – 35oC rồi tiếp theo đó giảm dần đến 0.

A. 3, 4

B. 1, 4

C. 1, 2, 4

D. 1, 3, 4

Lời giải:

Xét những nhận xét:

1. Đúng.

2. Sai, khi nhiệt độ tăng, cường độ quang hợp cũng tăng đến khi cực lớn, nếu nhiệt độ còn tăng thì cường độ quang hợp sẽ giảm.

3. Sai. Khi nhiệt độ tăng hoặc giảm đều phải có ảnh hưởng tới cường độ quang hợp.

4. Đúng, nhìn vào đồ thị ta hoàn toàn có thể thấy khi nhiệt độ tăng, cường độ quang hợp sẽ tăng dần tới mức cực lớn ở nhiệt độ 25 – 35oC nếu nhiệt độ còn tăng thì cường độ quang hợp sẽ giảm dần đến 0.

Vậy những ý đúng là một trong,4

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8: Cường độ quang hợp của thực vật hoàn toàn có thể tụt giảm vào lúc nào?

A. Buổi sáng.

B. Buổi sáng và buổi chiều

C. Buổi chiều

D. Giữa trưa.

Lời giải:

Vào giữa trưa, cường độ ánh sáng quá mạnh, những tia sáng có bước sóng ngắn tắng lên, nhiệt độ cao → cường độ quang hợp của thực vật hoàn toàn có thể tụt giảm.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9: Cường độ quang hợp của thực vật hoàn toàn có thể tụt giảm vào giữa trưa là vì?

A. Cường độ ánh sáng quá mạnh.

B. Các tia sáng có bước sóng ngắn tắng lên. 

C. Nhiệt độ cao.

D. Cả 3 ý trên.

Lời giải:

Vào giữa trưa, cường độ ánh sáng quá mạnh, những tia sáng có bước sóng ngắn tắng lên, nhiệt độ cao → cường độ quang hợp của thực vật hoàn toàn có thể tụt giảm.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Phát biểu không đúng về ảnh hưởng của những nguyên tố khoáng riêng với quang hợp?

A. N, P, S tham gia cấu thành enzim quang hợp

B. Cl tham gia vào phản ứng pha tối.

C. K tham gia điều tiết đóng mở khí khổng của lá.

D. Mg, N tham gia cấu thành diệp lục

Lời giải:

A, C, D đều đúng B sai, Cl liên quan đến quang phân li nước.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11: Mối liên quan giữa quang phù thích hợp với dinh dưỡng khoáng được biểu lộ ở:  

1. Khoáng là thành phần của cỗ máy quang hợp và là thành phần của thành phầm quang hợp. 

2. Khoáng ảnh hưởng tới bộ keo nguyên sinh, tính thấm của tế bào. 

3. Khoáng ảnh hưởng đến hoạt động và sinh hoạt giải trí của hệ enzim, đến kích thước của cỗ máy quang hợp. 

4. Khoáng ảnh hưởng đến thời hạn sống của cơ quan đồng hóa.

A. 1,2,4 

B. 1,2,3,4. 

C.1,2,3

D. 1,3,4

Lời giải:

Mối liên hệ giữa quang phù thích hợp với dinh dưỡng khoáng được thể hiện ở cả 4 ý trên.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 12: Trong những phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng về trồng cây dưới ánh sáng tự tạo?

(1) Ánh sáng tự tạo hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh cường độ để năng suất quang hợp đạt tối đa.

(2) Dùng ánh sáng tự tạo hoàn toàn có thể trồng những cây rau củ phục vụ vào trong ngày đông.

(3) Trồng cây dưới ánh sáng tự tạo hoàn toàn có thể giúp con người khắc phục Đk bất lợi của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

(4) Nhà trồng cây dưới ánh sáng tự tạo hoàn toàn có thể vận dụng sản xuất rau sạch, nhân giống cây bằng phương pháp sinh dưỡng như nuôi cấy mô, tạo cành giâm trước lúc đưa ra trồng ở ngoài thực địa.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải:

Cả 4 ý trên đều đúng

Đáp án cần chọn là: D

Câu 13: Nồng độ CO2 trong không khí thích hợp nhất riêng với quy trình quang hợp là

A. 0,01%

B. 0,02%

C. 0,04%

D. 0,03%

Lời giải:

Trong tự nhiên, nồng độ CO2 trung bình là 0,03%.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 14: Trong tự nhiên, nồng độ CO2  không khí là

A. 0,008%.  

B. 0,04%.       

C. 0,03%.   

D. 0,4%.

Lời giải:

Trong tự nhiên, nồng độ CO2 trung bình là 0,03%.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 15: Điểm bão hòa CO2 là nồng độ CO2 đạt

A. Tối đa để cường độ quang hợp đạt tối thiểu

B. Tối thiểu để cường độ quang hợp đạt cao nhất

C. Tối đa để cường độ quang hợp đạt cao nhất

D. Tối đa để cường độ quang hợp đạt tới trung bình

Lời giải:

Điểm bão hòa CO2 là nồng độ CO2 đạt tối đa để cường độ quang hợp đạt cao nhất.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 16:  Điểm bão hòa CO2 là thời gian

A. Nồng độ CO2 tối đa để cường độ quang hợp đạt tối thiểu

B. Nồng độ CO2 tối thiểu để cường độ quang hợp đạt cao nhất 

C. Nồng độ CO2 tối đa để cường độ quang hợp đạt cao nhất

D. Nồng độ CO2 tối đa để cường độ quang hợp dạt mức trung bình 

Lời giải:

Điểm bão hòa CO2 là thời gian cường độ quang hợp đạt cực lớn và không đổi .

Đáp án cần chọn là: C

Câu 17: Điểm bù CO2 là nồng độ CO2 đạt

A. Tối đa để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.

B. Tối thiểu để cường độ quang hợp thấp hơn cường độ hô hấp.

C. Tối thiểu để cường độ quang hợp to nhiều hơn cường độ hô hấp.

D. Tối thiểu để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.

Lời giải:

Điểm bù CO2 là nồng độ CO2 đạt tối thiểu để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau

Đáp án cần chọn là: D

Câu 18: Điểm bù CO2 riêng với quang hợp là:

A. Nồng độ tối đa của CO2 có trong mức chừng gian bào.

B. Nồng độ CO2 lại đó cây khởi đầu ngừng quang hợp.

C. Nồng độ tối thiểu của CO2 trong mức chừng gian bào, để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.

D. Nồng độ tối thiểu của CO2 có trong mức chừng gian bào để cây hoàn toàn có thể khởi đầu quang hợp.

Lời giải:

Điểm bù CO2 riêng với quang hợp là nồng độ tối thiểu của CO2 trong mức chừng gian bào, để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau: IQuang hợp = IHô hấp

Đáp án cần chọn là: C

Câu 19: Điểm bù CO2 là thời gian:

A. Nồng đội CO2 tối đa để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.

B. Nồng đội CO2 tối thiểu để cường độ quang hợp thấp hơn cường độ hô hấp.

C. Nồng đội CO2 tối thiểu để cường độ quang hợp to nhiều hơn cường độ hô hấp

D. Nồng đội CO2 tối thiểu để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau

Lời giải:

Điểm bù CO2 là nồng độ CO2 đạt tối thiểu để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau

Đáp án cần chọn là: D

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Ý nào đúng với điểm bù ánh sáng

Reply
4
0
Chia sẻ

Clip Ý nào đúng với điểm bù ánh sáng ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Ý nào đúng với điểm bù ánh sáng tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Ý nào đúng với điểm bù ánh sáng miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Ý nào đúng với điểm bù ánh sáng Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Ý nào đúng với điểm bù ánh sáng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ý nào đúng với điểm bù ánh sáng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#nào #đúng #với #điểm #bù #ánh #sáng