Kinh Nghiệm Hướng dẫn Ý nào dưới đấy là không đúng thời cơ nói về vai trò của lưỡng cư riêng với con người Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Ý nào dưới đấy là không đúng thời cơ nói về vai trò của lưỡng cư riêng với con người được Update vào lúc : 2022-05-05 06:07:08 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

307

Nội dung chính

 • 1. Động vật lưỡng cư là gì:
 • 2. Đặc điểm chung của Lưỡng cư
 • 3. Đa dạng về thành phần loài
 • 4.Đa dạng về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống và tập tính

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Bài 23.25 trang 64 sách bài tập KHTN 6: Hãy nêu vai trò của lưỡng cư riêng với con người.

– Lưỡng cư có ích cho nông nghiệp vì chúng tiêu diệt sâu bọ phá hoại mùa màng, tiêu diệt những sinh vật trung gian truyền bệnh  như ruồi, muỗi…

– Lưỡng cư có mức giá trị thực phẩm

– Ếch đồng là vật thí nghiệm trong môn sinh học

Xem thêm những bài giải sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Cánh diều hay, rõ ràng khác:

 • Bài 23.1 trang 62 sách bài tập KHTN 6: Động vật có xương sống khác với động vật hoang dã không xương sống …

 • Bài 23.2 trang 62 sách bài tập KHTN 6: Nhóm động vật hoang dã nào dưới đây không thuộc động vật hoang dã có xương sống …

 • Bài 23.3 trang 62 sách bài tập KHTN 6: Nhóm động vật hoang dã nào dưới đây thuộc nhóm động vật hoang dã có xương sống …

 • Bài 23.4 trang 62 sách bài tập KHTN 6: Thú được xếp vào nhóm động vật hoang dã có xương sống vì …

 • Bài 23.5 trang 62 sách bài tập KHTN 6: Động vật thuộc những lớp cá có những điểm lưu ý nào dưới đây …

 • Bài 23.6 trang 62 trang sách bài tập KHTN 6: Loại cá nào dưới đây thuộc lớp Cá sụn …

 • Bài 23.7 trang 62 sách bài tập KHTN 6: Loại cá nào dưới đây thuộc lớp Cá xương …

 • Bài 23.8 trang 63 sách bài tập KHTN 6: Cá rô được xếp vào lớp cá xương vì …

 • Bài 23.9 trang 63 sách bài tập KHTN 6: Loại cá nào dưới đây thường sống chui luồn trong những hốc bùn …

 • Bài 23.10 trang 63 sách bài tập KHTN 6: Da của loài cá nào dưới đây hoàn toàn có thể dùng đóng giày, làm túi …

 • Bài 23.11 trang 63 sách bài tập KHTN 6: Loài cá nào dưới đây hoàn toàn có thể gây ngộ độc chết người nếu ăn phải …

 • Bài 23.12 trang 63 sách bài tập KHTN 6: Trình bày vai trò của cá trong đời sống con người …

 • Bài 23.13 trang 63 sách bài tập KHTN 6: Chúng ta cần làm gì để bảo vệ nguồn lợi từ cá …

 • Bài 23.14 trang 63 sách bài tập KHTN 6: Tại sao lại cấm đánh bắt cá cá bằng lưới có mắt lưới nhỏ …

 • Bài 23.15 trang 63 sách bài tập KHTN 6: Vì sao ăn cá nóc hoàn toàn có thể gây chết người? Để phòng ngừa ngộ độc …

 • Bài 23.16 trang 63 sách bài tập KHTN 6: Động vật thuộc lớp lưỡng cư có những điểm lưu ý nào …

 • Bài 23.17 trang 63 sách bài tập KHTN 6: Đại diện nào dưới đây thuộc lớp lưỡng cư …

 • Bài 23.18 trang 64 sách bài tập KHTN 6: Đặc điểm của quá nhiều động vật hoang dã thuộc lớp lưỡng cư là …

 • Bài 23.19 trang 64 sách bài tập KHTN 6: Đại diện nào sau này thuộc nhóm lưỡng cư không chân …

 • Bài 23.20 trang 64 sách bài tập KHTN 6: Đại diện nào dưới đây thuộc nhóm lưỡng cư có đuôi …

 • Bài 23.21 trang 64 sách bài tập KHTN 6: Đặc điểm nào dưới đây đúng thời cơ nói về da của ếch? …

 • Bài 23.22 trang 64 sách bài tập KHTN 6: Động vật lưỡng cư không còn vai trò nào dưới đây …

 • Bài 23.23 trang 64 sách bài tập KHTN 6: Loài động vật hoang dã lưỡng cư nào dưới đây có tuyến độc, nếu ăn phải …

 • Bài 23.24 trang 64 sách bài tập KHTN 6: Tại sao ếch thường sống ở những nơi ẩm ướt, gần bờ nước …

 • Bài 23.26 trang 64 sách bài tập KHTN 6: Động vật thuộc lớp bò sát có những điểm lưu ý nào nào dưới đây …

 • Bài 23.27 trang 64 sách bài tập KHTN 6: Đại diện nào dưới đây thuộc lớp bò sát …

 • Bài 23.28 trang 65 sách bài tập KHTN 6: Đại diện nào dưới đây không thuộc lớp bò sát …

 • Bài 23.29 trang 65 sách bài tập KHTN 6: Động vật thuộc lớp Bò sát hô hấp bằng cơ quan nào …

 • Bài 23.30 trang 65 sách bài tập KHTN 6: Cá sấu được xếp vào lớp bò sát vì chúng có điểm lưu ý nào …

 • Bài 23.31 trang 65 sách bài tập KHTN 6: Động vật bò sát nào dưới đây có mức giá trị thực phẩm đặc sản nổi tiếng …

 • Bài 23.32 trang 65 sách bài tập KHTN 6: Động vật bò sát nào dưới đây có ích cho nông nghiệp …

 • Bài 23.33 trang 65 sách bài tập KHTN 6: Những điểm lưu ý nào dưới đây phân biệt bò sát với lưỡng cư …

 • Bài 23.34 trang 65 sách bài tập KHTN 6: Kể tên một số trong những động vật hoang dã thuộc nhóm bò sát ở địa phương em …

 • Bài 23.35 trang 65 sách bài tập KHTN 6: Động vật lớp chim có những điểm lưu ý nào dưới đây …

 • Bài 23.36 trang 66 sách bài tập KHTN 6: Loài chim nào dưới đây hoàn toàn không biết bay …

 • Bài 23.37 trang 66 sách bài tập KHTN 6: Loài chim nào dưới đây không thuộc nhóm chim bay …

 • Bài 23.38 trang 66 sách bài tập KHTN 6: Đặc điểm nào dưới đây giúp chim thích nghi với đời sống bay lượn …

 • Bài 23.39 trang 66 sách bài tập KHTN 6: Đà điểu không biết bay nhưng vẫn được xếp vào lớp chim vì …

 • Bài 23.40 trang 66 sách bài tập KHTN 6: Chim có những vai trò nào dưới đây …

 • Bài 23.41 trang 66 sách bài tập KHTN 6: Chim hoàn toàn có thể có những tác hại nào dưới đây riêng với con người …

 • Bài 23.42 trang 66 sách bài tập KHTN 6: Kể tên một số trong những loài chim có ở địa phương và nêu vai trò …

 • Bài 23.43 trang 67 sách bài tập KHTN 6: Hầu hết động vật hoang dã lớp thú có những điểm lưu ý nào dưới đây …

 • Bài 23.44 trang 67 sách bài tập KHTN 6: Đại diện nào dưới đây thuộc lớp thú …

 • Bài 23.45 trang 67 sách bài tập KHTN 6: Thú mỏ vịt được xếp vào lớp thú vì …

 • Bài 23.46 trang 67 sách bài tập KHTN 6: Con non của kangagoo phải nuôi trong túi da ở bụng thú mẹ …

 • Bài 23.47 trang 67 sách bài tập KHTN 6: Cá voi được xếp vào lớp thú là vì chúng …

 • Bài 23.48 trang 67 sách bài tập KHTN 6: Chi trước biến đối thành cánh da là điểm lưu ý của loài nào …

 • Bài 23.49 trang 67 sách bài tập KHTN 6: Chi trước biến hóa thành vây bơi là điểm lưu ý của loài nào …

 • Bài 23.50 trang 68 sách bài tập KHTN 6: Loại động vật hoang dã nào dưới đây đẻ con …

 • Bài 23.51 trang 68 sách bài tập KHTN 6: Đẻ con sẽ là hình thức sinh sản hoàn hảo nhất hơn …

 • Bài 23.52 trang 68 sách bài tập KHTN 6: Hãy kể tên một số trong những loài thú có ở địa phương em …

 • Bài 23.53 trang 68 sách bài tập KHTN 6: Vì sao nên phải bảo vệ một số trong những loài thú quý và hiếm …

 • Bài 23.54 trang 68 sách bài tập KHTN 6: Giải thích tại sao một số trong những động vật hoang dã có xương sống thuộc lớp …

 • Bài 23.55 trang 68 sách bài tập KHTN 6: Hãy lập sơ đồ khối mạng lưới hệ thống hóa về những lớp thuộc động vật hoang dã …

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài giải sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 hay nhất, rõ ràng nhờ vào hình ảnh cuốn sách Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm). Bản quyền lời giải sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà không được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Câu hỏi :Nêu vai trò của lưỡng cư riêng với con người?

Lời giải:

*Vai trò của lưỡng cư riêng với con người:

– Lưỡng cư là nguồn thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng.

– Có ích cho nông nghiệp: tiêu diệt sâu bọ phá hại mùa màng, tiêu diệt sinh vật trung gian gây bệnh: ruồi, muỗi…..

– Lưỡng cư có mức giá trị làm thuốc: bột cóc chữa suy dinh dưỡng, nhựa cóc chế thuốc chữa kinh giật.

– Ếch đồng là vật thí nghiệm trong sinh học.

– Lưỡng cư làm phong phú thêm lượng sinh vật cho sinh quyển.

– Tuy nhiên một số trong những lưỡng cư hoàn toàn có thể gây độc cho con người như: chất độc trên da, trong gan của cóc

Hiện nay số lượng lưỡng cư bị suy giảm thật nhiều trong tự nhiên do săn bắt để làm thực phẩm, sử dụng rỗng rãi thuốc trừ sâu và ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. Vì thế lưỡng cư cần phải bảo vệ và tổ chức triển khai nhân nuôi những loài có ý nghĩa kinh tế tài chính.

Cùng Top lời giải tìm làm rõ hơn về lớp động vật hoang dã lưỡng cư nhé:

1. Động vật lưỡng cư là gì:

Động vật lưỡng cư : là lớp động vật hoang dã có xương sống, gồm những loài động vật hoang dã có xương sống ở cạn nguyên thuỷ như ếch, nhái, cóc, sa giông, cá cóc…

2. Đặc điểm chung của Lưỡng cư

– Môi trường sống: Nước và cạn

– ĐV lưỡng cư:Có bốn chân, chân năm ngón.

-Đai chậu khớp với xương cùng.

-Có tai giữa, không còn tai ngoài.

– Hệ tuần hoàn: Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn

– Là động vật hoang dã biến nhiệt.

-Con trưởng thành có phổi, sống ở cạn, nhưng hoàn toàn có thể hô hấp qua lớp da mỏng dính và ướt. Chỉ sống nơi ẩm ướt.

– Da trần và ướt (không còn vảy).

-Thụ tinh ngoài nên phải có nước để sinh sản.

-Ấu trùngthở bằng mang và trải qua quy trình biến thái trước lúc tới dạng trưởng thành. Có hiện tượng kỳ lạ ấu trùng kéo dãn hoàn toàn hay từng phần ở một số trong những như giông hổ (Ambystoma), sống hoàn toàn trong nước nên mang của ấu trùng tồn tại đến lúc trưởng thành và phổi bị teo đi.

=> Lớp LC có vai trò quan trọng trong tiến hoá của động vật hoang dã có xương sống, là động vật hoang dã thứ nhất sống trên cạn, là động vật hoang dã trung gian giữa cá và bò sát. Những đại diện thay mặt thay mặt nguyên thuỷ nhất ở kỉ Đêvon nhưIchtyostegaliacó hộp sọ rất giống hộp sọ củacá, cònSegmouriamorpheở kỉ Pecmi lại sở hữu cấu trúc gần vớibò sát. Hoá thạch phổ cập của LC trong trầm tích Đêvon – Triat có hộp sọ bao bọc bởi tấm xương cứng và dày nhưStegocephalia. Các đại diện thay mặt thay mặt của LC tân tiến chỉ là phần nhỏ của lớp và được chia ra ba bộ, 2 850 loài. LC là động vật hoang dã có ích, chúng ăn sâu bọ gây hại cho nông nghiệp.

3. Đa dạng về thành phần loài

– Trên toàn thế giới có tầm khoảng chừng 4 nghìn loài lưỡng cư. Ở Việt Nam đã phát hiện được 147 loài.

– Lưỡng cư được phân thành 3 bộ: bộ Lưỡng cư có đuôi, bộ Lưỡng cư không đuôi, bộ Lưỡng cư không chân.

a. Bộ Lưỡng cư có đuôi

– Đại diện: cá cóc Tam hòn đảo.

– Đặc điểm: có thân dài, đuôi dẹp hai bên, hai chi sau và hai chi trước dài tương tự nhau.

– Hoạt động hầu hết vào ban đêm.

b. Bộ Lưỡng cư không đuôi

– Có số lượng loài lớn số 1 trong lớp lưỡng cư.

– Đại diện: ếch đồng, ếch cây, ễnh ương và cóc nhà.

– Đặc điểm: có thân ngắn, hai chi sau dài hơn thế nữa hai chi trước.

– Đa số hoạt động và sinh hoạt giải trí ban đêm.

c. Bộ Lưỡng cư không chân​

– Đại diện: ếch giun.

– Đặc điểm: thiếu chi, có thân dài in như giun, tuy nhiên có mắt, miệng có răng và có kích thước to nhiều hơn giun.

– Hoạt động cả ban đêm lẫn ban ngày.Sống chiu luồn trong hang.

4.Đa dạng về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống và tập tính

– Mỗiloài lưỡng cư có điểm lưu ý về nơi sống, hoạt động và sinh hoạt giải trí và tập tính tự vệ rất khác nhau.

Một số điểm lưu ý sinh học của Lưỡng cư

Tên đại diện thay mặt thay mặt

Đặc điểm nơi sống

Hoạt động

Tập tính tự vệ

1. Cá cóc Tam ĐảoChủ yếu sống trong nướcChủ yếu về đêmTrốn chạy, ẩn nấp2. Ễnh ương lớnChủ yếu sống trên cạnBan đêmDọa nạt kẻ thù3. Cóc nhàƯa sống ở nước hơn trên cạnChiều và đêmTiết nhựa độc4. Ếch câyChủ yếu sống trên cây, bụi câyBan đêmTrốn chạy, ẩn nấp5. Ếch giunSống chiu luồn trong hang đấtCả ngày và đêmTrốn chạy, ẩn nấp

Reply
7
0
Chia sẻ

Clip Ý nào dưới đấy là không đúng thời cơ nói về vai trò của lưỡng cư riêng với con người ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Ý nào dưới đấy là không đúng thời cơ nói về vai trò của lưỡng cư riêng với con người tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Ý nào dưới đấy là không đúng thời cơ nói về vai trò của lưỡng cư riêng với con người miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Ý nào dưới đấy là không đúng thời cơ nói về vai trò của lưỡng cư riêng với con người Free.

Thảo Luận vướng mắc về Ý nào dưới đấy là không đúng thời cơ nói về vai trò của lưỡng cư riêng với con người

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ý nào dưới đấy là không đúng thời cơ nói về vai trò của lưỡng cư riêng với con người vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#nào #dưới #đây #là #không #đúng #khi #nói #về #vai #trò #của #lưỡng #cư #đối #với #con #người