Contents

Mẹo Hướng dẫn Ý nghĩa hầu hết của việc tăng cường phong phú hóa nông nghiệp ở việt nam là 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Ý nghĩa hầu hết của việc tăng cường phong phú hóa nông nghiệp ở việt nam là được Update vào lúc : 2022-04-17 02:27:08 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

280

18/06/2022 396

A. Khai thác hợp lý hơn sự phong phú, phong phú của tự nhiên..

Nội dung chính

 • A. Khai thác hợp lý hơn sự phong phú, phong phú của tự nhiên..
 • B. Giảm thiểu rủi ro không mong muốn khi thị trường nông sản dịch chuyển bất lợi.
 • C. Tập trung tăng trưởng nông sản ở những vùng chuyên canh.
 • D. Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm nhiều việc làm
 • Đáp án C
  Đa dạng hóa trong nông nghiệp là tăng trưởng cơ cấu tổ chức triển khai cây trồng vật nuôi phong phú hơn, phù phù thích hợp với Đk tự nhiên của những vùng nông nghiệp -> giúp khai thác tối đa và hiệu suất cao những thế mạnh tự nhiên của mỗi vùng, từ đó tạo nhiều việc làm cho lao động, giảm rủi ro không mong muốn khi thị trường nông sản dịch chuyển…=> Việc tăng cường phong phú hóa nông nghiệp ở việt nam không nhằm mục đích mục tiêu triệu tập tăng trưởng những quy mô trang trại có quy mô lớn.
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • A. khai thác hợp lý tự nhiên, sử dụng hiệu suất cao lao động.
 • B. sử dụng hiệu suất cao nguồn lao động, bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.
 • C. bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, khai thác hợp lý Đk tự nhiên.
 • D. tạo thêm việc làm, sử dụng hiệu suất cao nguồn lao động.

B. Giảm thiểu rủi ro không mong muốn khi thị trường nông sản dịch chuyển bất lợi.

C. Tập trung tăng trưởng nông sản ở những vùng chuyên canh.

Đáp án đúng chuẩn

D. Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm nhiều việc làm

Đáp án C
Đa dạng hóa trong nông nghiệp là tăng trưởng cơ cấu tổ chức triển khai cây trồng vật nuôi phong phú hơn, phù phù thích hợp với Đk tự nhiên của những vùng nông nghiệp -> giúp khai thác tối đa và hiệu suất cao những thế mạnh tự nhiên của mỗi vùng, từ đó tạo nhiều việc làm cho lao động, giảm rủi ro không mong muốn khi thị trường nông sản dịch chuyển…=> Việc tăng cường phong phú hóa nông nghiệp ở việt nam không nhằm mục đích mục tiêu triệu tập tăng trưởng những quy mô trang trại có quy mô lớn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Phát biểu nào sau này không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Nam việt nam (từ dãy Bạch Mã trở vào)

Xem đáp án » 18/06/2022 17,498

Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc khác với Tây Bắc ở điểm

Xem đáp án » 18/06/2022 6,937

Biện pháp quan trọng nhằm mục đích bảo vệ rừng đặc dụng là

Xem đáp án » 18/06/2022 6,463

Yếu tố nào sau này tác động hầu hết đến việc phong phú của đối tượng người dùng thủy sản nuôi trồng ở việt nam lúc bấy giờ?

Xem đáp án » 18/06/2022 5,678

Để sử dụng có hiệu suất cao quỹ thời hạn lao động dư thừa ở nông thôn, giải pháp tốt nhất là

Xem đáp án » 18/06/2022 4,546

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm thêm vùng khí hậu nào sau này chịu ràng buộc tần suất bão cao nhất việt nam

Xem đáp án » 18/06/2022 3,618

Để tăng sản lượng thủy sản khai thác, yếu tố quan trọng nhất nên phải xử lý và xử lý là

Xem đáp án » 18/06/2022 3,391

Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 10, tháng đỉnh lũ của những sông Mê Công, sông Hồng và sông Đà Rằng lần lượt là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,679

Ý nghĩa lớn số 1 của thực thi chương trình đánh bắt cá thủy sản xa bờ là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,241

Khó khăn nào sau này là hầu hết trong tăng trưởng chăn nuôi ở việt nam lúc bấy giờ?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,168

Phát biểu nào sau này đúng về chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai lãnh thổ kinh tế tài chính của việt nam lúc bấy giờ?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,086

Biện pháp có ý nghĩa tích cực nhất để bảo vệ đất ở vùng đồi núi việt nam là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,682

Tín Phong Bắc bán cầu hoạt động và sinh hoạt giải trí ra làm sao trên lãnh thổ việt nam?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,188

Để tăng cường sản xuất nông sản, giải pháp nào dưới đây có tác dụng tích cực hơn hết

Xem đáp án » 18/06/2022 1,171

Cho bảng số liệu sau:

Số dân và tỉ lệ dân thành thị việt nam, quy trình 2000 – 2022.

Năm

2000

2008

2010

2022

Sô dân (triệu người)

77,6

85,1

86,9

95,8

Tỉ lệ dân thành thị(%)

24,1

29,0

30,0

34,7

(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2014, Nhà xuất bản thống kê, 2015)

 Nhận xét nào sau này không đúng với bảng số liệu trên

Xem đáp án » 18/06/2022 1,089

10/03/2022 4

A. khai thác hợp lý tự nhiên, sử dụng hiệu suất cao lao động.

Đáp án đúng chuẩn

B. sử dụng hiệu suất cao nguồn lao động, bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

C. bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, khai thác hợp lý Đk tự nhiên.

D. tạo thêm việc làm, sử dụng hiệu suất cao nguồn lao động.

Reply
0
0
Chia sẻ

Video Ý nghĩa hầu hết của việc tăng cường phong phú hóa nông nghiệp ở việt nam là ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Ý nghĩa hầu hết của việc tăng cường phong phú hóa nông nghiệp ở việt nam là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Ý nghĩa hầu hết của việc tăng cường phong phú hóa nông nghiệp ở việt nam là miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Ý nghĩa hầu hết của việc tăng cường phong phú hóa nông nghiệp ở việt nam là miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Ý nghĩa hầu hết của việc tăng cường phong phú hóa nông nghiệp ở việt nam là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ý nghĩa hầu hết của việc tăng cường phong phú hóa nông nghiệp ở việt nam là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#nghĩa #chủ #yếu #của #việc #đẩy #mạnh #đa #dạng #hóa #nông #nghiệp #ở #nước #là