Cách Đăng Nhập Login Facebook Bằng Cookie Không Bị Khóa, Cách login facebook bằng cookie, cách login fb bằng cookie, cách đăng nhập bằng cookie, cách vào facebook bằng cookie, hướng dẫn đăng nhập facebook bằng cookie trên điện thoại, máy tính, iphone, android, samsung mới nhất

Cách Đăng Nhập Login Facebook Bằng Cookie Không Bị Khóa

Cách Đăng Nhập Login Facebook Bằng Cookie Không Bị Khóa

Nuôi số lượng lớn tài khoản Facebook nhưng không biết cách đăng nhập vào từng user Chrome (Firefox,..) vì dùng ID và Password như bình thường thì tỷ lệ die là rất lớn. Vậy nên các bạn nên sử dụng Cookies & Token của Facebook để hạn chế việc bị checkpoint trên 1 phương pháp tốt nhất.

Bước 1:  hiện thanh dấu trang bằng cách Ctrl + Shift + B

Bước 2: Chuột phải vào thanh dấu trang, thêm trang

Bước 3: Lưu trên dấu trang là đăng nhập facebook bằng cookie hay gì đó bạn thích

Bước 4: Copy đoạn javascript bên dưới dán vào phần địa chỉ

javascript:void(function(){ function setCookie(t) { var list = t.split(“; “); console.log(list); for (var i = list.length – 1; i >= 0; i–) { var cname = list[i].split(“=”)[0]; var cvalue = list[i].split(“=”)[1]; var d = new Date(); d.setTime(d.getTime() + (7*24*60*60*1000)); var expires = “;domain=.facebook.com;expires=”+ d.toUTCString(); document.cookie = cname + “=” + cvalue + “; ” + expires; } } function hex2a(hex) { var str = ”; for (var i = 0; i < hex.length; i += 2) { var v = parseInt(hex.substr(i, 2), 16); if (v) str += String.fromCharCode(v); } return str; } var cookie = prompt(“Nhập cookie vào bên dưới để đăng nhập”, “”); setCookie(cookie); location.href = ‘https://facebook. com’; })();

Bước 5: SAVE lại

Bước 6: tương tự với đoạn javascript xóa cookie để thoát facebook

javascript:void(function(){ function deleteAllCookiesFromCurrentDomain() { var cookies = document.cookie.split(“; “); for (var c = 0; c < cookies.length; c++) { var d = window.location.hostname.split(“.”); while (d.length > 0) { var cookieBase = encodeURIComponent(cookies[c].split(“;”)[0].split(“=”)[0]) + ‘=; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; domain=’ + d.join(‘.’) + ‘ ;path=’; var p = location.pathname.split(‘/’); document.cookie = cookieBase + ‘/’; while (p.length > 0) { document.cookie = cookieBase + p.join(‘/’); p.pop(); }; d.shift(); } } } deleteAllCookiesFromCurrentDomain(); location.href = ‘https://facebook. com’; })();

Chú ý: Nghiêm cấm click đăng xuất để thoát acc vì đăng xuất sẽ mất cookie, cookie sẽ không sử dụng được nữa.

Hy vọng qua bài viết trên các bạn có thể dễ dàng Đăng Nhập Login Facebook Bằng Cookie Không Bị Khóa, cách đăng nhập Facebook bằng cookie trên điện thoại, cách đăng nhập facebook bằng cookie, Đăng nhập facebook bằng cookie nhanh chóng. Chúc các bạn thành công !